קידום חינוך ערכי

מרכזים

בלי לודמיר מרם

המכללה האקדמית בית ברל

מבוא

מורים במאה ה-21 נדרשים ללמד בעידן שבו אין הם, ואין תלמידיהם, יודעים מה צופן העתיד. זוהי מציאות שאין לגביה ניסיון או ידע. לפיכך נראה חשוב לבדוק מה עדיין רלוונטי בתוכניות הכשרת המורים, מה אולי כבר אינו כה רלוונטי, ומה נדרש ועדיין אינו קיים. כיום כבר ברור שאחד הנושאים שנשארו רלונטיים, אולי יותר מבעבר, הוא הקניית מיומנויות אישיות וחברתיות וקידום חשיבה מוסרית-ערכית, לצד עיסוק בתחומי הדעת השונים. דרישה זו באה לידי ביטוי בכך שמורים חדשים נמדדים לא רק בתחומי התוכן הדיסציפלינריים אלא גם בהיבטים ערכיים. אף שלכל תוכניות הלימודים יש הן מטרות קוגניטיביות הן מטרות ערכיות, הנטייה היא לרוב לכוון את ההוראה בעיקר למטרות הקוגניטיביות (Alt & Reynolds, 2012). מורים נוטים בדרך כלל לעשות הפרדה מלאכותית בין תפקידם כמחנכים לבין תפקידם כמורים מקצועיים של תחום הדעת. אף שבקיאות ומקצועיות בתחום הדעת והוראתו באופן משמעותי פירושן גם לדעת לזהות אילו ממטרות המקצוע מקדמות חשיבה ערכית בתחום.

במפגשי הפורום לקידום חינוך ערכי במכללות להוראה מנסים להפנות את המבט להיבטים ערכיים, ולכוון את הכשרת המורים להבנת ההיבטים הללו ולשילובם בקורסים בתחומי התוכן, במסגרות ההכשרה המעשית להוראה ובחיים הסטודנטיאליים בקמפוס. חשוב להדגיש שאין הכוונה להוסיף תוכניות, קורסים או סדנאות חדשים, אלא לחשוב על קורסים קיימים באופן שבכל אחד מהם תהיה אפשרות להאיר את ההיבטים הערכיים-מוסריים שלו, ועל ידי כך ליצור אקולוגיה של סטנדרטים ערכיים גבוהים.

נציגי הפורום מאמינים ששילוב נכון של הממדים הערכיים בהכשרת המורים יסייע לסטודנטים להוראה להגשים את שליחותם כאנשי חינוך, המשלבים מומחיות בתחומי הדעת עם מחויבות לקידום החשיבה הערכית-ביקורתית והפיתוח האישי והחינוך המוסרי של תלמידיהם.

מטרות הפורום

  • לפתח קהילה לומדת המתכננת דרכים שונות להטמעת הרעיון "המורה כאיש חינוך" בתוכניות ההכשרה ובקורסים השונים במכללות להוראה.
  • ליצור למידת עמיתים, שבה הנציגים השונים יביאו אל מפגשי הפורום את הפעילויות שהם קידמו במכללתם וידונו בהצלחות ובאתגרים.
  • ליצור תשתית מחקרית משותפת לקידום רעיון "המורה כאיש חינוך" במכללות להוראה.

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א

המשך המחקר בתחום וכתיבת מאמרים.

סיכומים משנים קודמות