פורום יזמות וחדשנות

מרכזים

שרון גרינברג
ורד אוסטפלד

מכון מופ"ת

מבוא  

יזמות וחדשנות הפכו למטבע לשון נפוץ בשיח החינוכי. המכללות לחינוך בישראל הצטרפו אף הן למגמה. חלקן הקימו מרכזי יזמות, ואחרות פועלות לבנייתם. 

מטרות הפורום 

פורום יזמות וחדשנות במכון מופ"ת נועד להפגיש בין האנשים העוסקים בנושא במכללות, ולייצר הזדמנות לשיח ולהחלפת רעיונות. מטרת הפורום היא להביא ידע חדש בנושא ולהפיץ ידע בין חבריו. 

השנה הייתה שנת פעילותו הראשונה של הפורום. בשנה זו רצינו למפות ולהציג את הקיים במכללות להכשרת מורים ואת תפיסת היזמות והחדשנות במכללות. התחלנו בהצגת נקודת מבט של נשיאת מכללה, והמשכנו בהצגת תפיסתן של ראשות מרכזי יזמות, הצגת מיזמי יזמות וחדשנות, והצגת קורסים ותוכניות לסטודנטים בתחום היזמות והחדשנות במכללות השונות. 

תוכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשפ"א  

תוצר: מסמך המלצות להובלת מרכז יזמות במכללות.
נארח מרצים מתחום האדטק, במטרה להרחיב אופקים ולהתכתב עם העולם הטכנולוגי. 

סיכומים משנים קודמות