פורום יזמות וחדשנות

מרכזים

שרון גרינברג
ורד אוסטפלד

מכון מופ"ת

מבוא

יזמות וחדשנות הפכו למטבע לשון נפוץ בשיח החינוכי. המכללות לחינוך בישראל הצטרפו אף הן למגמה. חלקן הקימו מרכזי יזמות, ואחרות פועלות לבנייתם. 

מטרות הפורום

פורום יזמות וחדשנות במכון מופ”ת נועד להפגיש בין האנשים העוסקים בנושא במכללות, ולייצר הזדמנות לשיח ולהחלפת רעיונות. מטרת הפורום היא להביא ידע חדש בנושא, ולהפיץ ידע בין חבריו.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"א

במהלך השנה עסקנו בהרחבת האופקים היזמיים ובהכרת דוגמאות של יזמות וחדשנות בארגונים עסקיים, חברתיים וחינוכיים.

נפגשנו עם גיא לוי ממכון מנדל ומכון מופ"ת בנושא חדשנות משבשת; למדנו על מנהיגות בעידן של שינוי עם פרופ' דוד פסיג; העמקנו בנושא חדשנות ויזמות עסקית עם אייל ליפשיץ מקרן פרגרין (peregrinevc), ובהמשך הכרנו את הצד החברתי של יזמות וחדשנות עם מאיה פרידמן מאשוקה ישראל. נפגשנו עם מורים מעוררי השראה בתחום היזמות: ליאת שמרלינג מאיר – "מורה בפיג'מה", ועם תומר ברץ, ולמדנו להצמיח פרחי הוראה עם ה"היברידיות". את השנה סיכמנו עם גיא לוי ממכון מנדל ומכון מופ"ת, שהכיר לנו את מתודולוגיית העבודה של Horizon report.

סיכומים משנים קודמות