צוותי חשיבה לא פעילים

שערים לרוח בייעוץ, בטיפול ובחינוך

שערים לרוח בייעוץ, בטיפול ובחינוך

ד"ר פנינית רוסו-נצר
המכללה האקדמית אחוה
דילמות בשיח היהודי בבתי ספר ממלכתיים

דילמות בשיח היהודי בבתי ספר ממלכתיים

הרב ד"ר איריס יניב
מכללת אורנים – המכללה האקדמית לחינוך
חינוך היסטורי בין מצוי לרצוי

חינוך היסטורי בין מצוי לרצוי

ד"ר מיכל ווסר
מכללת סמינר הקיבוצים
ילדוּת והמעשה החינוכי

ילדוּת והמעשה החינוכי

ד"ר נאוה דקל
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
התנועה של הגוף כבסיס ללמידה בגיל הרך

התנועה של הגוף כבסיס ללמידה בגיל הרך

ד"ר אלה שובל ומיכל טל,
המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

על צוותי החשיבה

צוותי החשיבה הפועלים במכון מופ"ת מהווים במה המאפשרת לערוך דיון עמיתים בסוגיות שונות בתחום תהליך ההכשרה להוראה. מגוון הסוגיות, החשיבה המשותפת והנכונות לפעול לקידום נושאים הכרוכים בתהליך ההכשרה הם המאפיינים העיקריים בעבודתם של המשתתפים – מורי מורים ובעלי תפקידים במוסדות ובארגונים בעלי זיקה למערכת החינוך בישראל. הנושאים העומדים על הפרק במסגרת זו אינם כלולים בהכרח בתכנית המחייבת, אך הם חיוניים לתהליך ההכשרה בהווה ולעבודתם הצפויה של המתכשרים להוראה במערכת החינוך ובקהילה.

צוותי חשיבה שסיימו את פעילותם: