צוותי חשיבה פעילים

הכשרת מחנכות שנות ינקות במכללות לחינוך

הכשרת מחנכות שנות ינקות במכללות לחינוך

ד"ר אורית דרור
, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך
חינוך למגדר ומיניות

חינוך למגדר ומיניות

ד"ר נטע ארנון-שושני
, מכללת סמינר הקיבוצים
חינוך בין-תחומי STEAM

חינוך בין-תחומי STEAM

ד"ר נוע רגוניס
המכללה האקדמית בית ברל
נוירופדגוגיה יישומית

נוירופדגוגיה יישומית

ד"ר אינה שוורץ סרברו
מכון ויצמן
אוריינות מדיה דיגיטלית

אוריינות מדיה דיגיטלית

ד"ר איבנה רטנר
המכללה האקדמית גורדון

על צוותי החשיבה

צוותי החשיבה הפועלים במכון מופ"ת מהווים במה המאפשרת לערוך דיון עמיתים בסוגיות שונות בתחום תהליך ההכשרה להוראה. מגוון הסוגיות, החשיבה המשותפת והנכונות לפעול לקידום נושאים הכרוכים בתהליך ההכשרה הם המאפיינים העיקריים בעבודתם של המשתתפים – מורי מורים ובעלי תפקידים במוסדות ובארגונים בעלי זיקה למערכת החינוך בישראל. הנושאים העומדים על הפרק במסגרת זו אינם כלולים בהכרח בתכנית המחייבת, אך הם חיוניים לתהליך ההכשרה בהווה ולעבודתם הצפויה של המתכשרים להוראה במערכת החינוך ובקהילה.

צוותי חשיבה שסיימו את פעילותם: