הכשרת מחנכות שנות ינקות במכללות לחינוך

מרכזת

ד"ר אורית דרור

אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

צוות החשיבה קם מתוך המחשבה כי המוסדות המכשירים לחינוך צריכים לקחת חלק פעיל במאבק על ההכשרות לגיל ינקות. נדמה שמאבק זה נשא פרי, והחל מהשנה צוותים חינוכיים בגיל הרך מוכשרים במכללות לחינוך. התכנסותו של הפורום הייתה פלטפורמה להצמיח אחריות ומחשבה של העוסקות בהכשרות בפועל באשר לסוגיות מרכזיות.

מטרות צוות החשיבה  

מטרת צוות החשיבה הייתה לגבש ולהעביר למשרד החינוך מסמך המלצות בנושאי גיוס, שימור, הכשרות ופיתוח צוותי מש"י (מחנכות שנות ינקות).

תוצר תשפ"ג

הצוות היה ממוקד בהכנת המלצות הקשורות בגיוס, במיון, בשימור, בהכשרה ובפיתוח מקצועי של מחנכות שנות ינקות. שני המפגשים הראשונים הוקדשו לסקירת האופן שבו התהווה המצב הקיים, וכן לסקירת  המצב בחברה הערבית והחרדית. שני המפגשים הבאים היו מפגשי עבודה, והמפגש האחרון עסק בהצגת התוצר ובביקורת עליו.

המסמך הסופי יגובש וייערך במהלך קיץ 2022, וישלח למשרד החינוך כמסמך המלצות ארוכות טווח. ככזה, ניתן לבקש את חוות הדעת של המשרד בדבר הרעיונות המופיעים במסמך, ומהווים זרעים רלוונטיים.