הוראה קשובה

פרופ' ירון שור

מכללת דוד ילין

ד"ר יערה מוגדם

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מבוא

השנה חווינו תהליך שטלטל את כל המוכר והיציב בעולמנו, ובתוך כך גם את עולם החינוך, ההוראה והלמידה. צורכי השעה בעולם החינוך וההוראה מחייבים מורים לשים את ההוראה והלמידה בראש סדר העדיפויות. מטרת ההוראה הקשובה היא לפתח דרכים להבעת הייחודיות והעוצמות של לומדים בתהליכי הוראה ולמידה. ההוראה הקשובה מציגה תפיסה פדגוגית חדשנית, יצירתית ואופטימית, שביסודה ההכרה ביכולתו של כל אדם לרכוש ידע והבנה ולחוות חוויה לימודית חיובית ומעשירה המבוססת על עולמו הפנימי. ההנחה שכל לומד או לומדת חווים תהליך למידה ייחודי יוצרת צורך בהוראה מותאמת אישית. הצורך במתן מענה לתלמיד הייחודי הנמצא בכיתה התעצם בתהליכי הלמידה מרחוק. בשנה זו התפרקו המבנים הקבועים של ההוראה והלמידה והמורים נדרשו ליצור הוראה אחרת. מן הניסיון ומהמחקרים על תהליכי הוראה קשובה, המציגים מגוון דוגמאות משלל תחומי ידע, עולה כי המשימה בהחלט ניתנת להגשמה, ומניבה תוצאות מפתיעות ומרגשות עבור המורה והלומדים גם יחד. לומדים רבים חוו הוראה קשובה והגיעו להבנה עמוקה ורחבה של נושאי לימוד מגוונים, בכל מקצועות הלימוד, באמצעות תרגום הידע והמחקר האקדמי לפעילות מעשית ויישומית.

מטרות צוות החשיבה

מטרת צוות החשיבה היא להכיר לציבור המורים, המנהלים ואנשי החינוך את גישת ההוראה הקשובה ואת היישומים הפדגוגיים שלה: “הלמידה הדינמית” ו”המסע החשיבתי”. הצוות שואף ליצור שיתופי פעולה רחבים, אקדמיים ופדגוגיים, ולחבר בין גישת ההוראה הקשובה לבין גישות הוראה נוספות. במהלך המפגשים חברי הצוות מציגים את התפיסות שלהם בדבר הוראה ולמידה, תוך קישורן לעקרונות של הוראה קשובה. במהלך הדיונים וההתנסויות אנו שואפים לחדד את הרכיבים המהותיים של הוראה ולמידה בכלל, ולהרחיב את עקרונות ההוראה הקשובה ויישומיה בפרט. 

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשפ”א

בדיונים שקיימנו לקראת סיום מפגשי הצוות עלתה המחשבה כי חברי הצוות יחפשו דרכים ליצירת קהילות מורים הלומדים הוראה קשובה. נוסף על כך, נרצה להעמיק את הלמידה בצוות תוך יצירת שיתופי פעולה בין המשתתפים השונים, וחיפוש אפשרויות ליישום של עקרונות ההוראה הקשובה במוסדות ובקבוצות נוספות של סטודנטים.

סיכומים