כל הפוסטים בצוותי חשיבה לא פעילים

אי-שוויון בהכשרה ובהתפתחות מקצועית של מורות/ים וגננות/ים

מרכזת ליאת אוליאל מכון מופ"ת מבוא משבר הקורונה העלה על פני השטח את אי-השוויון המעמדי, המגדרי, האתני והלאומי בישראל, ובהיבטים

חינוך בין-תחומי STEAM

מרכזות ד"ר נוע רגוניס המכללה האקדמית בית ברל פרופ' עטרה שריקי סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות מבוא העידן שלנו מאופיין

נוער בסיכון

ד"ר יהודית שפי מבוא בספרות המקצועית מאופיין נוער בסיכון כנוער המגיע מרקע חברתי-כלכלי נמוך, בעל קשיי לימודים (Amos, 2008), בעיות

הוראה קשובה

פרופ' ירון שור מכללת דוד ילין ד"ר יערה מוגדם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מבוא השנה המשכנו בתהליך העבודה

אוריינות מדיה דיגיטלית – בשנת תשפ"ג הצוות יפעל כפורום

ד"ר איבנה רטנר המכללה האקדמית גורדון מבוא צוות החשיבה "אוריינות מדיה דיגיטלית" עוסק בקשר בין ההתפתחות הטכנולוגית לשינויים חברתיים ותרבותיים.