כל הפוסטים בצוותי חשיבה פעילים

אי-שוויון בהכשרה ובהתפתחות מקצועית של מורות/ים וגננות/ים

מרכזת ליאת אוליאל מכון מופ"ת הרשמה לצוות החשיבה משבר הקורונה חשף את אי-השוויון המעמדי, האתני והלאומי בישראל, ובהיבטים רבים ייתכן

חינוך בין-תחומי STEAM

מרכזות ד"ר נוע רגוניס המכללה האקדמית בית ברל פרופ' עטרה שריקי סמינר הקיבוצים-המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות רקע – STEAM כמקצוע

נוער בסיכון

ד"ר יהודית שפי מבוא בספרות המקצועית מאופיין נוער בסיכון כנוער המגיע מרקע חברתי-כלכלי נמוך, בעל קשיים לימודיים (Amos, 2008), בעיותקשב

נוירופדגוגיה יישומית

מרכזים ד"ר אילת קצוף מכללת לוינסקי לחינוך פרופ' יצחק פרידמן המכללה האקדמית אחוה ד"ר אתי גרובגלד המכללה האקדמית אחוה מבוא

הוראה קשובה

פרופ' ירון שור מכללת דוד ילין ד"ר יערה מוגדם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין מבוא השנה חווינו תהליך שטלטל

אוריינות מדיה דיגיטלית

ד"ר איבנה רטנר המכללה האקדמית גורדון מבוא צוות החשיבה "אוריינות מדיה דיגיטלית" עוסק בקשר בין ההתפתחות הטכנולוגית לבין שינויים חברתיים