כל הפוסטים בצוותי חשיבה פעילים

חינוך לפרחי הוראה במוסדות להכשרת מורים בתחומי מגדר, מיניות וזוגיות

מרכזת ד"ר נטע ארנון-שושני האוניברסיטה הפתוחה מבוא   בשנים האחרונות עולה המיניות החיובית כנקודת מבט חלופית לשיח השלילי הרווח בנושא

פדגוגיה מתבוננת

מרכזת פרופ' עפרה מייזלס אוניברסיטת חיפה מבוא פדגוגיה מתבוננת היא שם כולל לפדגוגיה שמדגישה את הפניית המבט לנפש האדם, לרוחו