דילמות בשיח היהודי בבתי ספר ממלכתיים

מרכזת

הרב ד"ר איריס יניב

מכללת אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא  

בעקבות השיח הגועש בישראל על סוגיית ההדתה בחינוך הממלכתי הוקם במכון מופ"ת בתשע"ח צוות חשיבה בנושא. הצוות גיבש נייר עמדה שהציע קווים מנחים לעיסוק בזהויות יהודיות בזרם חינוכי זה.

בתשע"ט הקמנו צוות חשיבה שיסייע ביישום נייר העמדה במערכת החינוך, וזאת באמצעות הזמנת אנשי ונשות חינוך לדיון בדילמות העולות בשדה החינוך בעת הניסיון ליצור שיח יהודי מגוון בבית הספר הממלכתי.

מטרות צוות החשיבה

הקבוצה העלתה דילמות לדיון (case studies) במטרה לברר את הדרכים שיאפשרו שיח יהודי מגוון ועשיר בחינוך הממלכתי. למשל – כיצד לקרוא לאל בחינוך הממלכתי.

תוכנית כללית של הצוות לשנת הלימודים תש"פ

הצוות לא ימשיך בפעילותו בשנה הבאה.