הכנה לזמן פנוי בעולם עתידי

פרופ' עינת קינן

מכון מופ"ת

מבוא

בעולם העתידי כמות העבודה האנושית תלך ותקטן, ורבים לא יעבדו כלל, או רק לעיתים רחוקות. השאלה שנעסוק בה היא איך מתמודדים עם מצב של חוסר תעסוקה? למצב הכלכלי הנובע ממיעוט עבודה יש הרבה פתרונות, אבל השאלה החברתית חשובה לא פחות. במה אנשים ימלאו את זמנם הפנוי? מה יעשו כל אותם אנשים שלא עובדים? מה קורה לקבוצות גדולות של אנשים שאין להם כל עיסוק קבוע? האם מצב שבו מובטלים משוטטים ברחובות ללא מעש הוא חיובי לחברה? האם החברה, ובמיוחד מערכת החינוך, יכולות להכין את כולנו למצב שבו לא נבלה את ימינו במקום העבודה? האם היו בעבר, או שיש כיום, קבוצות שאין בהן עבודה וניתן ללמוד מהן? ואיך החינוך יכול לתרום לחיזוק המאפיינים הללו כדי לעזור בהכנה למצב החדש?

מטרות הצוות

דיון משותף לצורך הגדרת התחום, ביסוסו ומיקודו:

  • מה קורה לאנשים שיש להם זמן פנוי ואינם צריכים, או יכולים, לדאוג לפרנסתם? האם נוכל ללמוד מן ההיסטוריה? מפנסיונרים כיום? מאנשים שאינם יכולים לעבוד? מאפשרויות אחרות?
  • מה היא הדרך הטובה ביותר להתמודד עם מצב כזה? האם יש מאפיינים מסוימים שניתן להצביע עליהם כמאפשרים חיים שיהיו מועילים לפרט ולחברה גם ללא עבודה?
  • כיצד יכולים משרד החינוך, מכון מופ”ת והמכללות לקדם את ההתמודדות עם הזמן הפנוי?

תוכנית כללית של הפורום/צוות החשיבה לשנת הלימודים תשפ”א

  1. לדאוג לכך שכל חברי הצוות המעוניינים ימצאו נושא לנייר עמדה או מחקר בנושא.
  2. לדאוג לכך שכל הצוותים ימשיכו במחקרם ובעבודתם על הנושא שבחרו, ויקבלו עזרה מחברים אחרים.
  3. לדאוג להמשך הדיון בנושא הזמן הפנוי ולהרחבתו לאור המחקרים שנעשים בצוותים.