חינוך לפרחי הוראה במוסדות להכשרת מורים בתחומי מגדר, מיניות וזוגיות

מרכזת

ד"ר נטע ארנון-שושני

האוניברסיטה הפתוחה

מבוא  

בשנים האחרונות עולה המיניות החיובית כנקודת מבט חלופית לשיח השלילי הרווח בנושא המיניות. לעומת המיניות השלילית, המדגישה אלימות וחולי – הרי מיניות חיובית מבקשת לקדם תקשורת, רגש ועונג. מתוך נקודת השקפה זו עולה הצורך בחינוך למגדר, למיניות ולזוגיות מיטיבים. אלא שהעיסוק המרכזי בנושא נובע, לצערנו, מתופעות חברתיות שליליות הקשורות לאלימות מגדרית, מינית וזוגית בישראל: רצח נשים (כמו מקרה מיכל סלה ז"ל), אונס קבוצתי או סדרתי (כמו באיה נאפה ובאילת), אלימות במשפחה (כמו מקרה שירה איסקוב), צריכת פורנו בתקשורת הדיגיטלית ועוד.

פרחי ההוראה במוסדות להכשרת מורים אינם זוכים במהלך לימודיהם להכשרות סדורות בסוגיות של מגדר, מיניות וזוגיות, ואינם מקבלים כלים להתמודדות עם ההזדמנויות החיוביות ועם האתגרים השליליים הרלוונטיים לתחום זה. לפיכך נדרשת חשיבה על מנגנון חדש שיעניק לסטודנטיות/ים השכלה מותאמת כך שיוכלו להיות שגרירות/ים של חינוך למגדר, למיניות ולזוגיות מיטיבים במוסדות החינוכיים שילמדו בהם בעתיד. אנו מבקשות להנגיש את המידע בנושא כחלק מחייב ובלתי נפרד מלימודי החינוך, ולשם כך יש ליצור יש מאין תוכן, פדגוגיה ומדיניות מתאימים.

מטרות צוות החשיבה

לקדם ממונות וממוני חינוך למיניות בכל מוסד אקדמי להכשרת א.נשי הוראה, ולהוות עבורם פורום חברתי-מקצועי לקידום הנושא במוסדות השונים.

תוכנית כללית תשפ"ג

  • הטמעת תחום החינוך למיניות כשגרה במוסדות אקדמיים להכשרת א.נשי הוראה.
  • היכרות בין המשתתפים ולמידת עמיתים.
  • היכרות עם יוזמות דומות בעולם.
  • הגדרת תפקיד הממונה על חינוך מיני ומגדרי.
  • הכשרת א.נשי סגל, וליווי פרטני במידת הצורך.
  • שיתוף פעולה עם ארגוני חברה אזרחית במגזר השלישי ועם ארגונים חינוכיים במתווה גפ"ן.

תוצר מתוכנן תשפ"ג

  • תוכנית משותפת בחינוך למיניות שתהווה בסיס לפיתוח מוסדי, בהתאם למסלולים השונים ולקהילת המרצות והמרצים, הסטודנטיות והסטודנטים.
  • בדיקת אפשרות לדיון בתחום במל"ג.
  • ייסוד פורום ממונות וממוני חינוך למגדר, מיניות וזוגיות במסגרת מופ"ת, אשר יחל לבנות שיתוף פעולה בנושא במכללות ובמסלולי הכשרת המורים באוניברסיטאות.
  • ייסוד פלטפורמה להשתלמויות עבור ממונות וממונים אלו בפרט, ועבור א.נשי חינוך בכלל (מורים ומורי-מורים), במסגרת יחידת ההשתלמות של מופ"ת, או במסגרת שיתוף פעולה עם ארגונים חיצוניים להכשרת מנחות ומנחים בחינוך למיניות.

 

סיכומים