התנועה של הגוף כבסיס ללמידה בגיל הרך

מרכזות

ד"ר אלה שובל ומיכל טל,

המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט

מבוא

למרות מחקר עשיר העוסק בתרומת התנועה לבריאות, ללמידה, להתפתחות, ליחסים החברתיים ולאקלים הגן, החינוך הגופני בגיל הרך לוקה בחסר: לא מתקיימת הכשרה מתאימה לגננות, גננות רבות לא מאפשרות לילדים תנועה מספקת, אין תקן למורה מקצועי בגנים, והוראת החינוך הגופני מתבצע על ידי גופים פרטיים ולא די מקצועיים. נראה שיש צורך בשינוי עמוק ומשמעותי. צוות החשיבה מנסה מצד אחד ללמוד ולהציג את המחקר הקיים בתחום, ומצד אחר לחשוב כיצד אפשר לבנות את השינוי הנחוץ.

מטרות צוות החשיבה

כתיבת מסמך בנושא תרומתה של התנועה בגיל הרך להיבטים הבאים: בריאות, למידה מוטורית ותפיסה, למידה חברתית וקוגניטיבית, אקלים הגן, חיי היום-יום בגן, ושילוב ילדים עם צרכים מיוחדים. המסמך יכלול שני פרקים מרכזיים:

  1. סקירת הספרות המחקרית העוסקת בתרומה של התנועה, הפעילות גופנית והחינוך גופני בגיל הרך (גילאי 3–6) למדדי בריאות, להתפתחות המוטורית, לכישורים החברתיים והאישיים-רגשיים, לכישורים הקוגניטיביים, וכן לאקלים הגן ולשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים.
  2. המלצות יישומיות הנובעות מסקירת הספרות.
    מתוך המסמך המרכזי ייגזרו מסמכים קצרים יותר המכוונים לאוכלוסיות ספציפיות: קובעי המדיניות במערכת החינוך, שדרת הפיקוח בחינוך הקדם-יסודי, גננות, אנשי החינוך הגופני בחינוך הקדם-יסודי, ומכללות להכשרת גננות ומורים לחינוך גופני בגיל הרך.

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשע"ט

השלמת המסמך "הזכות להתנועע". בעקבות המפגשים והדיונים על הפרקים שנכתבו הוחלט לערוך שינויים משמעותיים ולהרחיב את המסמך, ואנו זקוקים לשנת עבודה נוספת.