חינוך היסטורי בין מצוי לרצוי

מרכזת

ד"ר מיכל ווסר

מכללת סמינר הקיבוצים

מבוא

צוות החשיבה שלנו מהווה זרוע אחת מיני רבות של המכון הישראלי לחינוך היסטורי, בראשותו של פרופ’ אייל נווה ובניהולו של ד”ר נמרוד טל. בימים אלה, שבהם חשיבותם ומעמדם של מדעי הרוח הולכים ונחלשים, וערכים של הומניזם וביקורתיות מתרופפים, אנו מבקשים לנסות להגדיר מחדש את מטרות החינוך ההיסטורי-אזרחי ואת היחס אליו במערכת החינוך במדינת ישראל. אנו מעוניינים לחבר דף עמדה אופרטיבי ולפרסם המלצות בנושא זה למערכת החינוך, למורים ולתלמידים, לאנשי תקשורת ולפוליטיקאים. לשם כך אנו הקמנו במסגרת מכון מופ”ת צוות חשיבה שמטרתו לעסוק במצב החינוך ההיסטורי-אזרחי בישראל. הצוות מורכב מאנשי אקדמיה, מאנשים העוסקים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מאנשי תקשורת ומאנשי אוֹמנות ותרבות.
הנחיצות בהקמת צוות החשיבה נובעת מכך שאנו מוטרדים ביותר ממצב החינוך בכלל וממצב החינוך ההיסטורי בפרט, ומזהים כשל מערכתי חמור בתחום זה. אנו רואים פער הולך וגדל בין החקר ההיסטורי באקדמיה לבין תוכניות הלימוד במערכת החינוך (הממלכתית והדתית כאחד); זליגה הולכת וגדלה מתחום הוראת ההיסטוריה לתחום האינדוקטרינציה המניפולטיבית; ניצול ציני של פרשנות העבר לטובת אג’נדות פוליטיות ותקשורתיות; פירוש העבר באופן מעוות לצורכי תעמולה רדודה ולמטרת טיפוח לאומנות וגזענות בהווה.

מטרות צוות החשיבה

ניסוח ופרסום נייר עמדה הדן במצב החינוך ההיסטורי במדינת ישראל כיום.

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תש”פ

ברצוננו להמשיך לחשוב באופן ביקורתי על מטרותיה של הוראת ההיסטוריה בכלל ובמשרד החינוך בפרט, לזהות את הגורמים למצב הבעייתי של תחום זה במערכת החינוך הישראלי ולחבר דף עמדה המתאר את ממצאינו ואת הצעותינו האופרטיביות לטיפול בנושא. חשוב לנו להדגיש כי מטרת הצוות היא להציע דרכי פעולה לשינוי המצב הקיים, ולא להסתפק רק במיפויו.

סיכום פעילויות משנים קודמות