זהות יהודית בחינוך הממלכתי ובהכשרת מורים לחינוך הממלכתי

מרכזת

הרב ד"ר איריס יניב

מכללת אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

בימים אלו גועש בישראל דיון בסוגיות שעניינן לימודי יהדות במערכת החינוך הממלכתית.
בית הספר הוא מקום שעולות בו שאלות של זהות. עצם המפגש של מורים ותלמידים בעלי השקפות עולם שונות, לעיתים מדתות שונות, במסגרת החינוך הממלכתי (שאינו מוגדר חילוני, ויש לשים לב לכך) – מעלה סוגיות של רב-תרבותיות ומאתגר את גבולות הפלורליזם והסובלנות. נוסף לכך, בני נוער מהרהרים בשאלות של גיבוש זהותם, ואחת הזירות המתאימות להציף את השאלות הללו, למרות – ואולי בגלל – מורכבותן, היא בית הספר. על בית הספר להיעזר במורים שהוכשרו לכך ויוכלו "להחזיק" את שאלות הזהות שהתלמידים עסוקים בהן. אך האם המורים מקבלים הכשרה מתאימה לטפל בסוגיות של זהות? נראה שרבים מהם חוששים מעיסוק בסוגיות אלו ומעדיפים להימנע מהן. זאת אחת הסיבות לכך שבתי ספר מעדיפים להסתייע ב"מיקור חוץ": עמותות וארגונים שנכנסים למוסדות החינוך כדי להציג את הנושאים הללו לתלמידים.
צוות החשיבה התמקד בהיבט אחד של סוגיית הזהות – הזהות היהודית: האם וכיצד יש לעסוק בה בחינוך הממלכתי?

מטרות צוות החשיבה

הקבוצה תלמד להכיר את העמותות העוסקות בזהות יהודית בבתי הספר הממלכתיים, תבחן את המסרים שלהן ותתוודע לתוכניות הלימודים ולספרי הלימוד בתחום זה. על בסיס זה הקבוצה תבחן את הסוגיה לעומק ותדון בה, ותציע כיוונים וכלים להתמודדות עם סוגיית הזהות היהודית במוסדות להכשרת מורים ובבתי הספר הממלכתיים.

סיכום הפעילות

מעבר לכתוב ביעדים, הצוות הקדיש את מרב זמנו לניסוח נייר עמדה בנושא הרלוונטי. מצ"ב נייר העמדה.