פרקטיקות להוראת מתמטיקה כמנוף להוראה איכותית

דיון מחודש בהכשרת מורים בעידן הנוכחי

ד"ר טלי נחליאלי

מכללת לוינסקי לחינוך

מבוא

סוגיית פרקטיקות ההוראה עומדת כיום במרכזן של תוכניות רבות להכשרת מורים בעולם. אחת הדוגמאות לכך היא הפרויקט Teaching Works שמובילה פרופ' דבורה בול (Deborah Loewenberg Ball) באוניברסיטת מישיגן. לדיון בפרקטיקות הוראה יש שתי מטרות מרכזיות: (1) לבחון לעומק מה עושים מורים שנחשבים מורים מנוסים ומצליחים למתמטיקה, כדי לזהות פעולות הוראה מוצלחות שמורים למתמטיקה יוכלו לאמץ; (2) ליצור שפה משותפת על הוראת מתמטיקה בתוכניות להכשרת מורים ובתוכניות להתפתחות מקצועית של מורים.

כמורים – לתלמידים בבית הספר, למורים אחרים או לסטודנטים להוראה – המטרה שלנו היא לזמן לתלמידים את הזדמנויות הלמידה העשירות והמקדמות ביותר. ההזדמנויות האלה מורכבות מהרבה מאוד פעולות הוראה שאנחנו מבצעים לפני השיעור, במהלכו ולאחריו. כשמורה נדרשת לפעול בכיתה, בין שליזום סיטואציה ובין שלהגיב, אנחנו מצפים שהתגובה תתבסס על הרבה מאוד ידע: ידע בתחום התוכן – מתמטיקה, פיזיקה או כל תחום אחר; וידע בתחום של הוראה ולמידה בכלל, ובתחום הוראת המתמטיקה, הפיזיקה, או כל תחום אחר בפרט; ידע על תוכנית הלימודים; ידע על התלמידים – הכיתה ככלל, וכל אחד מהתלמידים שנמצאים בה בפרט; ידע בתחום החברתי והרגשי. כל אלה צריכים להיות מתורגמים לעשייה, לפעולה, לעיתים – ברגע אחד קצר. 

פרקטיקות הוראה הן חוליות המקשרות בין ידע, מחקר ותאוריה לבין עשייה בפועל. דיון מעמיק שלנו – מורים, אנשי הכשרת מורים ומורי מורים, אנשי מחקר – בפרקטיקות הוראה יאפשר לנו לחשוב יחד על פרקטיקות הוראה שחשוב לנו שמורים ילמדו, בשלב ההכשרה להוראה וכמורים בפועל, כדי שפעולות ההוראה שהם מבצעים בכיתותיהם יקדמו את הלמידה של כל אחד מתלמידיהם.

בצוות החשיבה השתתפו אנשי חינוך מתמטי בכלל, ובפרט – למרצים למתמטיקה ולחינוך מתמטי בתוכניות להכשרת מורים במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות, וכן במסגרות של התפתחות מקצועית של מורים (מובילי קהילות מורים והשתלמויות מורים).

מטרות צוות החשיבה

  • היכרות עם דגשים בהכשרת מורים למתמטיקה בעולם בעבר וכיום, ובפרט עם תפקידן של פרקטיקות הוראה בהכשרת מורים.
  • היכרות עם פרקטיקות עדכניות להוראת מתמטיקה.
  • חשיבה ראשונית על שילוב של פרקטיקות הוראה בתוכניות להכשרת מורים: אילו פרקטיקות להוראת מתמטיקה חשוב לדעתנו לשלב בתוכניות להכשרת מורים? איך הפרקטיקות יבואו לידי ביטוי בתוכנית, וכיצד נלמד אותן?
  • פיתוח פרקטיקות להוראת מתמטיקה שחשוב לנו שסטודנטים להוראת המתמטיקה ומורים למתמטיקה ילמדו.

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"א

יעדים, ועמידה ביעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשפ"א

למידה משותפת של פרקטיקות להוראה ש מתמקדים בהןבתוכניות להכשרת מורים ובמסגרות להתפתחות מקצועית של מורים למתמטיקה מהעולם

נחשפנו לרקע כללי על פרקטיקות הוראה בכלל, ועל פרקטיקות להוראת מתמטיקה בפרט. למידה זו כללה היכרות עם פרויקט teaching works והקבוצה cpc, וכן עם פרויקט פרקטל, שבמסגרתם מפתחים פרקטיקות הוראה. עוד הכרנו את פרקטיקות ההוראה "כיתות חושבות" שפיתח Peter Liljedahl מאוניברסיטת סיימון פרייזר בקנדה, ומטרתן להביא לכך שמרבית התלמידים יחשבו מרבית מהזמן בשיעורי מתמטיקה. כן ראינו דוגמאות אחדות לפרקטיקות שפותחו.

הלמידה המשותפת כללה השתתפות פעילה בשני ימי כנס שהתמקד בפרקטיקות להוראת מתמטיקה ומדעים. בכנס השתתפו כמה מהחוקרים המובילים בתחום בעולם, אשר את הפרקטיקות שהם היו שותפים לפיתוחן הכרנו במפגשים הקודמים של צוותי החשיבה. להרצאות ולתוכנית הכנס ראו בקישור זה: פרקטיקות להוראה בארץ ובעולם.

עבודה ראשונית על פיתוח תקשורת משותפת על הכשרת מורים למתמטיקה מבעד לעדשה של פרקטיקות הוראה

פיתוח זה של תקשורת משותפת נעשה לאור צפייה משותפת בקטעים משיעורים מצולמים, בדיונים בקבוצות קטנות ובמליאה על פרקטיקות הוראה שזיהינו בקטעים שצפינו בהם. הדיונים הראשוניים התמקדו בשאלות אלה: אילו פרקטיקות הוראה המורה הפעיל? מהי פרקטיקת הוראה עבורנו? הדיונים חידדו את הקשיים שיש בפיתוח שפה משותפת כדי לדבר על פרקטיקות הוראה ולזהות אותן. הפיתוח של שפה משותפת הוא חשוב כדי שנוכל לקדם את הכשרת המורים. בהמשך הדיונים התמקדו בפרקטיקות להוראה שאנחנו רואים כמרכזיות בתוכניות להכשרת מורים ולהתפתחות מקצועית של מורים.

חשיבה ראשונית על מבנה של פרקטיקת הוראה

פיתוח אוסף של פרקטיקות להוראת מתמטיקה הרלוונטיות לתוכניות להכשרת מורים ולהתפתחות מקצועית של מורים

בחלק זה של הפיתוח לא הצלחנו להתקדם כפי שתכננו. ניהלנו דיונים מעמיקים בקבוצות עניין בנוגע לפרקטיקות אשר כל קבוצה ראתה כמרכזיות בהכשרת מורים ובהתפתחות מקצועית של מורים, אבל ניסוח מעמיק של הפרקטיקות טרם נעשה.

להלן הפרקטיקות המרכזיות שחברי הצוות העלו והחלו לפתח:

  • יצירת עניין והגברת המוטיבציה להשתתפות. למטרה זו התחלנו בפיתוח של פרקטיקות שונות העוסקות בשילובים: שילוב תולדות המתמטיקה בנושא שנלמד; שילוב של הומור במתמטיקה; שילוב חידות ומשחקים.
  • יצירת מרחב בטוח ללמידה ולהשתתפות.
  • הזדמנויות ללמידה מטעויות.
  • הובלה של דיונים עשירים במתמטיקה.
  • עידוד של למידה שיתופית בכיתה.

פרקטיקות אלה באו על רקע שנה שבה ההוראה נעשתה בעיקרה מרחוק, וזוהו צרכים ייחודיים לה. עם זאת, במהלך השנה התחדדה ההכרה בכך שאלה הן פרקטיקות הוראה שלמעשה נדרשות תמיד, גם בלימודים שנעשים פנים אל פנים, אלא שבשנה זו חשנו בצורך בהן ביתר שאת.

סיכומים משנים קודמות