נוירופדגוגיה יישומית

מרכזים

ד"ר אילת קצוף

מכללת לוינסקי לחינוך

פרופ' יצחק פרידמן

המכללה האקדמית אחוה

ד"ר אתי גרובגלד

המכללה האקדמית אחוה

מבוא

בשנים האחרונות הולכים ומתרבים המחקרים החינוכיים המוצאים עניין בקשר בין המוח לחינוך, ובאופן שבו קשר זה עשוי להשפיע
על מדיניות חינוכית. ממצאי המחקרים האלה מצביעים על הצורך בפיתוחה של דיסציפלינה אקדמית חדשה – נוירופדגוגיה
נוירופדגוגיה (neuroeducation/educational neuroscience) היא תחום דעת המנסה לשלב ממצאי מחקר ממדעי המוח,
פסיכולוגיה לענפיה השונים ותורת החינוך – לכדי תורה אינטגרטיבית. דיסציפלינה בין-תחומית זו הופכת את הפדגוגיה ומדעי
המוח לתחום שמתקיימת בו זיקה הדדית, דו-כיוונית, שמטרתה להבין טוב יותר את האופן שבו אנו לומדים ומלמדים ולפתח שיטות
הוראה, תוכניות לימודים ואסטרטגיות למידה בהתאם.
בשנת הלימודים תשפ”א יוקם במכון מופ”ת צוות חשיבה שיעסוק בנושא, ובין היתר יבחן דרכים לבניית תוכנית הכשרה לתפקיד
נוירופדגוג במכללות. יצירת הקשרים בין חוקרי מוח לפדגוגים בצוות חשיבה במכון מופ”ת תקדם את הרחבת הידע על הנוירופדגוגיה,
את העמקת החשיבה על התחום ואת יישומו המעשי בארץ.

מטרות צוות החשיבה

  1. לפתח התמחות מקצועית חדשה וייחודית אשר תכשיר מורי מורים במכללות לחינוך לתפקיד נוירופדגוג.
  2. ליצור קהילה מקצועית, מחקרית ויישומית, שתאגד יחדיו חוקרים מתחום הנוירופדגוגיה.
  3. ליצור קהילת מורים לומדת בשיח הדדי עם נוירופדגוג, במטרה לגשר בין ממצאים ממחקרי מוח לבין המרחב הבית-ספרי
    והכיתתי.