הורות והוראה

ד"ר נאוה דקל

מכון כרם, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מבוא

צוות החשיבה "הורות והוראה" חוקר את הקשר בין האישי למקצועי בעולמם של מורות ומורים. חשיבותו של נושא זה מתחדדת כיום לאור שינויים החלים בילדות ובדפוסי ההורות וההוראה. היבטים דוגמת היחלשות סמכות המבוגרים, עמימות הגבולות במשפחה ובמסגרות אחרות, היבטים רגשיים בחינוך וחשיבותו של הקשר האישי בין מורות ומורים לבין תלמידיהם מעלים שאלות הנוגעות לחיבור בין הספרה הביתית לספרה הבית-ספרית.

מטרות צוות החשיבה

  • חקירת הקשר בין הורות להוראה מנקודות מבט שונות, ומתוך התבוננות ביתרונות ובחסרונות הכרוכים בשילוב ביניהן.
  • העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך לקשר בין הורות להוראה, ולשאלה אם בתנאים הקיימים בבתי הספר בארץ רצוי שמורות ומורים ישלבו במודע בין ההורות שלהם לבין הפרופסיה, או שדווקא הפרדה בין הבית והמשפחה לבין בית הספר היא הגישה המקצועית העדיפה.

תוכנית כללית של צוות החשיבה לשנת הלימודים תשפ"א

חברות הצוות החליטו לערוך מחקר איכותני בנושא "הקונפליקט בין תפקיד ההורות וההוראה כפי שבא לידי ביטוי בהוראה בכיתה ובהוראה מרחוק". מפגשי הצוות יוקדשו לניתוח, להסקת מסקנות ולכתיבת ממצאי המחקר.

סיכומים משנים קודמות