נוער בסיכון

ד"ר יהודית שפי

מבוא

בספרות המקצועית מאופיין נוער בסיכון כנוער המגיע מרקע חברתי-כלכלי נמוך, בעל קשיי לימודים (Amos, 2008), בעיות קשב וריכוז, בעיות התנהגות ובעיות הסתגלות, מתח חברתי ומתח הישרדותי .(Hickman et al., 2008; Suh et al, 2007) תקופת החיים שבה נוער זה נדרש ללמוד ולהימצא בתוך המסגרות החינוכיות השונות היא ״גיל ההתבגרות״, תקופה רבת-שינויים ותהפוכות כשלעצמה. מה גם שבעידן זה שאנו חיים בו, חלק מהקריטריונים המגדירים ״נוער בסיכון״ מאפיינים גם נוער שאינו מוגדר כך.

במוסדות המכשירים מורים נמצא נושא זה ברוב המקרים בממשק עם החינוך החברתי, ואילו מורים המקבלים הכשרה רגילה ומיועדים ללמד בבתי ספר על-יסודיים חשופים לנושא במידה מועטה, ונדרשים להתמודד עם התלמידים בבית הספר ללא הכשרה מקצועית מכוונת.

בהמשך לכך עולות כמה שאלות: האם ועד כמה ההכשרה המקצועית הייחודית לעבודה עם נוער בסיכון אכן נחוצה וחשובה? האם קיימים מודלים ייחודיים המיועדים למטרה זו, והאם הם אכן נבדלים מהתמודדות עם נוער שאינו בסיכון? מה מקומו של המורה ועד כמה הוא משמעותי לתלמידים אלה במסגרות הלימוד שלהם? מה צריך המורה לעשות כדי שתלמידים אלה, הנמצאים בסיכון לנשירה מבית הספר, אכן, יתמידו ויסיימו את לימודיהם?

צוות החשיבה מבקש לחקור ולברר את הצרכים של נוער בסיכון אל מול עבודת המורה בתוך בית הספר, ואת הדרכים שבהן המורה יכול להיות משמעותי עבור התלמידים האלה כך שיתמידו בלימודיהם. בהמשך לכך יוצעו מתווים לתכניות הכשרה למורים בנושא זה.

מטרות צוות החשיבה

  • עיון במחקרים מישראל ומהעולם העוסקים בנוער בסיכון ובקשר שבין יחסי מורים-תלמידים לבין נשירה, התמודדות מערכת החינוך והמורים עם נוער בסיכון, ודיון בממצאים (DuBois & Karcher, 2005; Grossman & Rhodes, 2002; Safi & Pianta, 2001; The Brookdale Institute and Bar-Ilan University's research, 2011).
  • עריכת ראיונות עם מורים ותלמידים בהקשר של הנושאים הנדונים.
  • חקירה ובדיקה של מודלים ליחסים משמעותיים בין מורים לתלמידים (נוער בסיכון).

סיכום הפעילות בשנת הלימודים תשפ"א

הצוות קיים שמונה מפגשים, וכן התקיימו מפגשי ביניים של תתי-הקבוצות. בחלק ממפגשי המליאה התקיימו הרצאות מומחים מהשטח, ובחלק הציגו ודיווחו החברים בתתי-הקבוצות על מצב עבודתם. לחלופין החברים התחלקו לחדרים ועבדו בתוכם.

שתי קבוצות קטנות עסקו בהכנת תוואי לתוכנית הכשרה למורים למכללות ולאוניברסיטאות. קבוצה אחת יועדה לעסוק באפשרות לביצוע מחקר, ובהמשך לכתיבת מאמר.

יעדים, ועמידה ביעדים שהוצבו לשנת הלימודים תשפ"א

הנושאים העיקריים:

  • אפיוני נוער בסיכון וצרכים בתוך המערכת הפורמלית.
  • צורכי המורים בהכשרתם לעבודה עם נוער בסיכון במערכת הפורמלית.

­­­­מסמכים ותוצרים שפותחו בצוות החשיבה

נוסח נייר עמדה המציג כמה מתווים לתוכניות הכשרה למוסדות המכשירים עובדי הוראה.

 

 

סיכומים משנים קודמות