onlinecourse_banner

תוכניות מיוחדות לימי הקורונה

מגיפת הקורונה מאלצת מוסדות חינוך רבים לנעול את שעריהם ולהעביר את פעילות הקמפוס שלהם לעולם המקוון. בעת שכזו, הערוץ הבין-לאומי של מכון מופ"ת מבקש לסייע לקהילה הגלובלית של מורים ומורי המורים,  לשמר שגרת הוראה ולמידה עד כמה שניתן.
אנו שמחים להזמינכם לקחת חלק במגוון הפעילויות המקוונות שהכנו עבורכם לימים אלה (חלקם ללא עלות וחלקם בעלות סמלית בלבד)