יחידות אקדמיות לתמיכה בהתפתחות המקצועית של מורי המורים

אלה הן יחידות הליבה של מכון מופ"ת. היחידות תוכננו ונבנו במטרה לסייע למכשיר המורים להיות איש מקצוע מיומן, מעודכן, חדשני וצומח.

מסגרות ושיתופי פעולה בין-לאומיים

בראשות ד"ר שרה זיו
 לחשוף את קהילת החינוך הבין-לאומית למודל הייחודי של מכון מופ"ת, ולהעמיד לרשותה את הידע והניסיון שנצטברו במכון בתחום של הכשרת מורי והוראה; ליצור קשרים ושיתופי פעולה בין-לאומיים.

לימודים

בראשות ד"ר דורון לדרר
לגבש את תפיסתם המקצועית של המורים ומכשירי המורים ולצייד אותם בכלים נדרשים לביצוע עבודתם בתחומים כגון: הנחיה והדרכה, ניהול אקדמי, מחקר והערכה, ועוד.

כתיבה ופרסום

בראשות ד"ר דודו רוטמן
לעודד מכשירי מורים להפוך את הידע האישי שלהם – התאורטי והמעשי – לידע ציבורי שעומד לרשות קהילת החינוך וההכשרה. במסגרת ערוץ זה מתפרסם כתב העת השפיט "דפים", שמתמקד בתאוריה, במחקר ובפרקטיקה של מקצוע ההכשרה להוראה.

מחקר

בראשות ד"ר עינת גוברמן
לקדם מחקר שמבוצע על-ידי סגל ההוראה במכללות להוראה ובמכון מופ"ת ובכך להעלות את רמת ההכשרה, לשפר את מעמדם ותדמיתם של המכללות, מכשירי המורים והמורים, וליצור בסיס ידע בתחומי החינוך, תהליכי הוראה-למידה והכשרת מורים. בסיס ידע זה יסייע לקובעי מדיניות חינוכית בהליכי קבלת החלטות.

מפגשי עמיתים

בראשות ד"ר אריאל פרידמן
לזמן מפגשי עמיתים במסגרות שונות ובמגוון תחומים. עמיתים נפגשים – פנים אל פנים ובאופן מקוון – להבהיר סוגיות משותפות, לדון במחקרים, לנסח ניירות עמדה ועוד.

מרכז מידע

בראשות ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
לאסוף ולארגן מאגרי מידע של חומרים ומסמכים ייחודיים להכשרת מורים, ולאפשר לאנשי חינוך באשר הם גישה נוחה למאגרים אלה ושימוש קל בהם; להכין סקירות ספרות וניתוחים לסיוע בעבודתם של אנשי מקצוע וקובעי מדיניות חינוכית.

מו"פ לטכנולוגיה ולחדשנות בחינוך

בראשות שרון גרינברג
לפתח פלטפורמות וטכנולוגיות חדשניות להוראה לשימוש מערכתי ופרטני ולהפיץ ידע תאורטי ומעשי בנושא טכנולוגיות למידה; לספק למערכת הכשרת המורים בישראל שירותים טכנולוגיים איכותיים ובמחירים תחרותיים.

תוכנית 'אלומות'

בראשות קרן קלסטר
להקים ולהכשיר שדרת ניהול בכירה למערכת הכשרת המורים.