מרכזי מו"פ לתמיכה ביוזמות של משרד החינוך

פעילותם של מרכזי הידע המגוונים של מכון מופ"ת משלבת פיתוח מקצועי ומחקר אקדמי במטרה לסייע לקידום יוזמות מערכתיות של משרד החינוך.

מהייטק להוראה

בראשות נחום חופרי
ללוות את הליך הגיוס, ההכשרה והתמיכה באנשי היי-טק שרוצים לעבור הסבה להוראה ולחנוך וכך להשפיע ולהוביל שינוי.

אקדמיה כיתה

בראשות גיל חדש
לחזק את השותפות בין האקדמיה לבין בתי הספר והמחוזות.

תוכנית אתגרים

לעודד את המכללות לפתח דרכים להתמודדות עם אתגרים בהכשרת מורים בכלל ובחברה הערבית בפרט.

תוכנית תספ"ה

בראשות ד"ר חגית מישקין
להביא לייצוג הולם של מורים מקצועיים ואיכותיים מבני הקהילה האתיופית במערכת החינוך בישראל ולמצב מחדש את מעמדם של בני הקהילה בעיני עצמם ובעיני החברה הישראלית.

מרכזי סימולציה

בראשות טלי חגשורי
לטפח ולקדם את מיומנויות התקשורת הבין-אישית של העוסקים בהוראה באמצעות התנסויות בסימולציה של מצבי הוראה.

קהילות מורים מקצועיות

בראשות ד"ר טלי שפירא
לפתח סטנדרטים ומודלים לניהול קהילות מורים מקצועיות בשיתוף עם אנשי אקדמיה, קובעי מדיניות ומורים; לבצע מחקרים על קהילות מורים מקצועיות; לקדם שת"פ בין קהילות מורים מקצועיות, ועוד.

תוכנית מסיל"ה

בראשות דורון ניב
להשביח את איכות ההון האנושי בהוראה על ידי בחירת המתאימים ביותר ללימודי הוראה ולתפקיד המורה וכן סינון הלא מתאימים לתפקיד.