שנת הלימודים תשפ"ג

סמסטר א': 23 באוקטובר 2022 – 29 בינואר 2023​
סמסטר ב': 12 במרץ 2022 – 29 ביוני 2023

מטרת התוכנית

התוכנית שמה לה למטרה לעזור למורים לעברית ברחבי העולם להתמקד בהרחבת הידע הדידקטי שלהם בתחומי ההוראה: דקדוק תלוי הקשר, אוצר המילים, ספרות והבעה. דגש מיוחד מושם בהיבט הטכנולוגי של ההוראה, כלומר בשילוב אמצעי מולטימדיה וכלים דיגיטליים בהוראת העברית.

מבנה התוכנית

תוכנית ההתמחות הינה דו שנתית, מורכבת מ-8 קורסים, 2 בכל סמסטר.
בכל קורס מודגש ההיבט התאורטי של הנושא וההיבט הדידקטי שלו.
במהלך הקורס נדרש הסטודנט למלא מטלות לתרגול חומר הלימוד.

קהל היעד

מורים לעברית בישראל ורחבי העולם, בקהילות היהודיות בתפוצות ובמסגרות כלליות
מחוץ לעולם היהודי.

המחזור הקרוב: אוקטובר 2022 – יוני 2024
הקורסים הם בהיקף סמסטריאלי (כ-14 שבועות). מרבית הלימודים מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-MODDLE, אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת ZOOM .

חובות הקורס
השתתפות במפגשים והגשת המטלות על פי לוחות הזמנים שנקבעו.


סגל ההוראה

מפתחי הקורסים והמרצים כולם חברי סגל אקדמי בכירים ומומחים בתחומם, ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעולם.


תעודה
סטודנטים שיסיימו בהצלחה את התוכנית תוך שנתיים, יהיו זכאים לתעודת התמחות בדידקטיקה של הוראת העברית כשפה נוספת מטעם מכון מופ”ת.

  • פתיחת התוכנית המלאה מותנית במספר הנרשמים.
  • מכון מופ"ת שומר לעצמו את הזכות לשנות את הסילבוס.
  • הקורסים מוכרים לשנת שבתון כקורסי חובה
  • הקורסים מוכרים לגמול השתלמות רק במסלול האישי