ברוכים הבאים לאקדמיה המקוונת של מכון מופ"ת

שנת הלימודים תשפ”ב

סמסטר א’: 10 באוקטובר 2021 – 21 בינואר 2022​
סמסטר ב’: 6 במרץ 2022 – 17 ביוני 2022

האקדמיה מציעה קורסים מקוונים בתחומים אלה:

הדגש בכל הקורסים הוא על דידקטיקה וכלי הוראה, והם באישור ובפיקוח משרד החינוך.

המטרה:

לספק מסגרת מקצועית ונגישה שתאפשר לכל העוסקים בהוראה ובחינוך (מכשירי מורים ומורים, חוקרי חינוך והוראה, קובעי מדיניות חינוכית, מנהיגים חינוכיים ועוד) להתפתח, לרכוש כלי הוראה וידע בתחום עיסוקם החינוכי, לשתף ולהשתתף בשיח מקצועי ולהכיר עמיתים מתחום פעילותם.

מסלולי לימודים:

תכנית התמחות מלאה
במסלול זה נדרש הסטודנט לסיים שמונה קורסים (6 חובה ו-2 בחירה) בתחום הדעת שבחר. תכניות התמחות מלאות קיימות בתחומים אלה:
קורסים בודדים
במסלול זה הסטודנט יכול לבחור קורס אחד (או יותר) ממאגר הקורסים המוצעים בכל חמשת התחומים המפורטים למעלה.

פתיחת קורס מותנית בכמות הנרשמים.
במקרה של אי פתיחת קורס בסמסטר מסוים, יוכל כל נרשם:
1. לבחור בקורס חלופי מתוך הקורסים שנפתחים;
2. לדחות את הלימודים לסמסטר העוקב;
3. לקבל חזרה את שכר הלימוד במלואו.​

מבנה הלימודים:

הקורסים הם בהיקף סמסטריאלי (כ-14 שבועות). מרבית הלימודים מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle,
אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת ZOOM .

שפת ההוראה:

הקורסים בתחומי “הוראת העברית כשפה נוספת” ו”הוראת השפה הערבית” נלמדים בשפות אלה, בהתאמה.
הקורסים בתחומים האחרים נלמדים באנגלית, להוציא מקבץ קטן של קורסים שנלמדים בשפה הספרדית.

סגל ההוראה:

מפתחי הקורסים והמרצים כולם חברי סגל אקדמי בכירים ומומחים בתחומם, ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל ובעולם.

תעודות:

בסיום תכנית התמחות מלאה מוענקת לבוגר תעודת התמחות בדידקטיקה של התחום הנלמד.
בסיום כל קורס בודד מוענק לבוגר אישור סיום לימודים בקורס.​