​​​​​​​​טופס משוב לקורסי האקדמיה המקוונת

(הטופס מנוסח בלשון זכר אך מיועד לכל המשתתפים)

משתתף יקר,

מטרת המשוב היא לאפשר לנו לאסוף מידע על הקורסים שאנו מפעילים במסגרת האקדמיה המקוונת של מכון מופ”ת. על בסיס הנתונים שייאספו נוכל להפיק לקחים ולשפר את איכות הקורסים, את שיטות ההוראה בהם ואת התשתיות הטכנולוגיות שלהם.

הנקודות שלהלן מתייחסות לרמת שביעות רצונך ממרכיבי הקורס השונים, וכן למידת התאמתו לצרכים שלך.

במקומות הנדרשים, אנא סמן את בחירתך במדרג של 1–5.

 תודה על שיתוף הפעולה​​​​

  • א. כללי
  • ב. חומר הלימודים והמטלות
  • ג. התשתיות הטכנולוגיות
  • ד. סיכום