עלויות

להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים)
ברכישה של יותר מקורס אחד, תינתן הנחה, ראו בטבלה המצורפת.
בהרשמה קבוצתית של: 5,10,15,20 נירשמים בקבוצות, תינתן הנחה קבוצתית.

מספר הקורסים

שכר לימוד למורים ואנשים חינוך בישראל

שכר לימוד למורים ולאנשי חינוך בתפוצות

קורס בודד        

                        שני קורסים

                        שלושה קורסים

                        ארבעה  קורסים

 

800 ‎₪         

                          1520   

                          2160 

                          2720 ₪  

255 $          

                           $485

                           $685

                           $865

תכנית מלאה (8 קורסים)

על פי עלות קורסים בודדים בצבירה

על פי עלות קורסים בודדים בצבירה

תעודות:

לתלמידים המשלימים קורס יחיד יוענק אישור סיום לימודים בקורס. האישור יונפק רק בשפה שבה התקיים הקורס.
לתלמידים המשלימים תוכנית התמחות מלאה תוענק תעודת התמחות בתחום הנלמד (נוסף על אישורים נפרדים עבור כל קורס בתוכנית).
גם תעודה זו תונפק בשפת ההוראה של התוכנית, אך ניתן יהיה לקבל תרגום לתעודה בשפה נוספת אחת בלבד, בעלות של 50 ש"ח, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • תעודת התמחות בהוראת עברית – מעברית לאנגלית בלבד
  • תעודת התמחות בהוראת ערבית – מערבית לעברית בלבד
הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל
הרשמה לעובדי חינוך והוראה מהתפוצות
ניתן להירשם ללימודים באקדמיה המקוונת במסגרת שנת שבתון.
גובה שכר הלימוד במקרה כזה, בתוכנית מלאה או בחלק ממנה, הוא על פי נוהלי הקרן.
למידע והרשמה יש לפנות למזכירות האקדמיה בטלפון 03-6901488, או במייל – simone@macam.ac.il