עלויות והנחות

חשוב: מורים ואנשי חינוך בישראל זכאים לסבסוד חלקי של שכר הלימוד בקורסי האקדמיה המקוונת.
להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים) לפי מספר הקורסים שנרשמו אליהם:

מספר הקורסים

שכר לימוד למורים ואנשים חינוך בישראל

שכר לימוד למורים ולאנשי חינוך בתפוצות

קורס בודד

650 ‎₪

250 $

שני קורסים

1,200 ‎₪

450 $

שלושה עד שבעה קורסים (כולל)

‎₪ 1,620  – ‎ ‎₪  3,780 
בהתאם למספר הקורסים

600 $ – 1,400 $
בהתאם למספר הקורסים

הרשמה מראש לתכנית מלאה (8 קורסים)*

3,780  ‎₪

1,400 $

* לנרשמים מראש ניתנת הנחה בגובה שכר הלימוד של קורס אחד
הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל
הרשמה לעובדי חינוך והוראה מהתפוצות
ניתן להירשם ללימודים באקדמיה המקוונת במסגרת שנת שבתון.
גובה שכר הלימוד במקרה כזה, בתוכנית מלאה או בחלק ממנה, הוא על פי נוהלי הקרן.
למידע והרשמה יש לפנות למזכירות האקדמיה בטלפון 03-6901488, או במייל – simone@macam.ac.il
להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים) במקרה של הרשמה קבוצתית:

מספר הנרשמים

עלות לנרשמים מישראל

עלות לנרשמים מהתפוצות

נרשם אחד

650 ‎₪

250 $

שני נרשמים

1,200 ‎₪

450 $

שלושה עד שבעה נרשמים (כולל)

‎₪ 1,620  – ‎ ‎₪  3,780 
בהתאם למספר הנרשמים

600 $ – 1,400 $
בהתאם למספר הנרשמים

שמונה נרשמים**

3,780  ‎₪

1,400 $

** לקבוצה בת שמונה נרשמים, ממוסד אחד, ניתנת הנחה בגובה שכר הלימוד של משתתף. ההנחה יכולה להינתן למשתתף מסוים, או להתחלק בין חברי הקבוצה.

התנאים לאישור הרשמה קבוצתית:

  • על חברי הקבוצה להשתייך לאותו מוסד;
  • אין חובה להירשם לאותו הקורס, אך כל חבר בקבוצה יכול להירשם לקורס אחד בלבד;
  • על נציג הקבוצה להעביר למזכירות האקדמיה של מכון מופ"ת רשימת שמות וכתובות דוא"ל של החברים;
  • ההרשמה תקפה רק לסמסטר אחד.
    כדי לבצע רישום קבוצתי יש לפנות אל מזכירות האקדמיה המקוונת בדוא"ל international@macam.ac.il או בטלפון 03-6901488