עלויות

להלן טבלה שמפרטת את שכר הלימוד למשתתפים מישראל (בשקלים) ולמשתתפים מהתפוצות (בדולרים)

מספר הקורסים

שכר לימוד למורים ואנשים חינוך בישראל

שכר לימוד למורים ולאנשי חינוך בתפוצות

קורס בודד

800 ‎₪

330 $

הרשמה מראש לתכנית מלאה (8 קורסים)

5400  ‎₪

2350 $

תעודות:

לתלמידים המשלימים קורס יחיד יוענק אישור סיום לימודים בקורס. האישור יונפק רק בשפה שבה התקיים הקורס.
לתלמידים המשלימים תוכנית התמחות מלאה תוענק תעודת התמחות בתחום הנלמד (נוסף על אישורים נפרדים עבור כל קורס בתוכנית).
גם תעודה זו תונפק בשפת ההוראה של התוכנית, אך ניתן יהיה לקבל תרגום לתעודה בשפה נוספת אחת בלבד, בעלות של 50 ש”ח, באחת מהאפשרויות הבאות:
  • תעודת התמחות בהוראת עברית – מעברית לאנגלית בלבד
  • תעודת התמחות בהוראת ערבית – מערבית לעברית בלבד
הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל
הרשמה לעובדי חינוך והוראה מהתפוצות
ניתן להירשם ללימודים באקדמיה המקוונת במסגרת שנת שבתון.
גובה שכר הלימוד במקרה כזה, בתוכנית מלאה או בחלק ממנה, הוא על פי נוהלי הקרן.
למידע והרשמה יש לפנות למזכירות האקדמיה בטלפון 03-6901488, או במייל – simone@macam.ac.il