התמחויות

בכדי לצבור התמחות מלאה באחד משני התחומים הבאים, הסטודנטים מתבקשים להשלים 8 קורסים
לאחר השלמת התכנית, המשתתפי​ם יקבלו תעודת התמחות בהוראה בנושא הרלוונטי