התמחויות

בכדי לצבור התמחות מלאה באחד משלושת התחומים הבאים, הסטודנטים מתבקשים להשלים 8 קורסים (6 חובה + 2 לבחירה)
לאחר השלמת התכנית, המשתתפי​ם יקבלו תעודת התמחות בהוראה בנושא הרלוונטי