​​​​​הבנת הנקרא והבנת הנשמע

הקורס יעסוק בעקרונות הבנת הנקרא והבנת הנשמע ובדרכים להעברת שיעורי קריאה והאזנה בכיתה. בתחילת הקורס יכירו הלומדים סוגים שונים של טקסטים, פשוטים ומורכבים, וילמדו לנתח אותם מבחינה תוכנית, מבחינה מבנית ומבחינה לשונית. לאחר מכן יילמד מבנהו של שיעור הבנת הנקרא ויוכרו דרכים לבניית שיעור זה. בהמשך הקורס תיערך הבחנה בין שיעור הבנת הנקרא לשיעור הבנת הנשמע. יוכרו סוגים שונים של שיעורי הבנת הנשמע ויוקנו דרכים להוראתם. לאחר כל יחידה יילמדו דרכים לכתיבה נכונה של טקסטים מן הסוג שנידון בשיעור. לבסוף ייבחנו דרכים לפתרון בעיות: בחירה בסוג הטקסט הנכון (לקריאה או להאזנה); בניית שיעור בהתאם לרמת הטקסט ולרמת התלמידים; הבדלי רמות בין תלמידים ועוד.
 1. הקניית עקרונות הבנת הנקרא והבנת הנשמע. התנסות בשני סוגי השיעורים
 2. הקניית יכולת הוראה של שיעור בהבנת הנקרא ושל שיעור בהבנת הנשמע
 3. הבנת ההבדל בין שני סוגי השיעורים ובין טקסטים להוראה ברמות שונות
 • הקורס יילמד בצורה מתוקשבת. בכל שבוע יועלה שיעור חדש לאתר,הסטודנטים ילמדו את החומר ויבצעו את המטלות בקטנות המשובצות בשיעור. המטלות יוגשו למרצה דרך הפורום וייערך לגביהן דיון בפורום.
 • ייערכו לפחות שני מפגשים סינכרוניים (Unicko)
 1. השתתפות פעילה בשיעורים. הגשת מטלות הנדרשות.
 2. הגשת תרגיל מסכם לאחר לימוד כל יחידה (50% מהציון).
 3. פרויקט סיום: הכנת שני מערכי שיעור שלמים בהבנת הנקרא ובהבנת הנשמע לפי בחירת הסטודנטים (בתיאום עם המרצה) (50% מהציון).
 4.  
 1. עקרונות בסיסיים בהבנת הנקרא
  • קריאה מקדימה
  • סוג טקסט
  • כוונה
  • רעיון מרכזי
  • רצף טקסט
  • מבנה לוגי
  • הבנת מילים מתוך הקשר
  • ענייני לשון
 2. הבנת הנקרא
  • הוראת הבנת הנקרא: מבנה שיעור
  • פתיחה
  • מילים להקניה ומילים להסבר
  • תרגול בעל-פה
  • תרגול בכתב
  • יישום
  • כתיבת שאלות וחיבור תרגילים על טקסט
  • בניית שיעור
 3. הבנת הנשמע
  • הבדלים בין הבנת הנקרא להבנת הנשמע
  • סוגים של טקסטים להאזנה: חדשות, סיפור, שיר
  • מבנה שיעור
  • בניית שיעור
  • חיבור טקסטים לצורכי האזנה
  • הקראה נכונה
 4. מן הקל אל הכבד
  • הבחנה בין טקסטים פשוטים לטקסטים מורכבים על פי אורך ורמת העברית
  • בחירה נכונה של טקסטים (לקריאה או להאזנה)
  • התמודדות עם טקסט בהתאמה לרמת הקבוצה
  • התמודדות עם הבדלי רמה בתוך הכיתה
  • התנסות בהכנת שיעורים בהבנת הנקרא בסוגי טקסטים שונים
  • התנסות בהכנת שיעורים בהבנת הנשמע בסוגי טקסטים שונים
מרבית הלימודים בקורס מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle, אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת UNICKO.

ד"ר אסתר הבר
בעלת תואר שלישי בלשון העברית מאוניברסיטת בר-אילן. מרצה בחוג ללשון העברית במכללת לוינסקי ובאוניברסיטת בר-אילן. מלמדת עברית שפה שנייה באוניברסיטת תל-אביב. ריכזה בעבר קורס להכשרת מורים לעברית שפה שנייה באוניברסיטת בר-אילן. עבדה במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון העברית.
שיתוף ב print
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email