​​​​​​​​חשיפת ילדים בגיל הרך לשפה העברית כשפה נוספת​​

קורס סמסטריאלי זה יעסוק בחשיפה חווייתית לעברית כשפה נוספת בקרב ילדים בני חמש עד שמונה. הקורס מיועד למורים ומורות לגיל זה ומטרותיו העיקריות הן: ​
 • לתאר את הדרכים המועדפות לחשיפה לשפה נוספת בגיל הרך, בדגש על משחק, שירה, תנועה, יצירה והמחזות.
 • להבין את החשיבות של שפת אם בהתפתחותם של ילדים ואת מקומה של שפה נוספת בגיל הרך.
 • לבנות תכנית חשיפה לשפה העברית לגיל הרך המשלבת חשיפה לתרבות, לחגי ישראל, להכרת ארץ ישראל ולשפת היום-יום.
 • להכיר מקורות אינטרנטיים ואחרים שמהם ניתן לשאוב חומרים איכותיים ומעניינים בעברית לגיל הרך (למשל, הסוד של מאיה, מוזיטק).
 • להתמקצע בתחום של הוראת השפה העברית כשפה נוספת ללומדים צעירים.
 • להיחשף לגישות שונות להוראה של לומדים צעירים ועל הסביבה המיטבית לתהליך הלמידה בשלב התפתחותי זה.
 • להכיר דרכים שונות להוראת שפה שניה/זרה לילדים בגיל הרך (עד גיל 8).
 • להתוודע לשיטות שונות של חשיפה לשפה שניה/זרה באמצעות שירים, ריקוד, סיפור, משחק ואמנות.
 • לפתח מערכי שיעור ומשחקים המיועדים לגילאים צעירים.
 • להיחשף לתכניות קיימות (בדפוס ובאינטרנט) המיועדות ללומדים צעירים של עברית כשפה נוספת.
 • לדון בדילמות ובאתגרים העומדים בפני מורים לעברית כשפה נוספת, תוך התייחסות לאוכלוסיות תרבותיות מיוחדות, כגון התרבות היהודית (חגי ישראל, עובדות על מדינת ישראל).

1. מבוא והיכרות: היכרות עם המרצה, עם משתתפי הקורס והקהילות שבהם הם עובדים. הצגת הסילבוס והצרכים הלימודיים של המשתתפים.
2+3. עקרונות מנחים ומטרות בהוראת שפה זרה ללומדים צעירים.
4. גישת רג’יו אמיליה לחינוך בגיל הרך. למידה באמצעות חקר המונחה על-ידי הילדים ונושאי הלמידה המובאים על-ידם.
5. קביעת יעדים: תכנון שיעור ובניית מערך שיעור מסודר קריאת רקע: טיפים למורים בהוראת העברית, מרגלית קונשטוק.
6. שיעור מקוון מספר 1 ומשוב: הגדרות, אתגרים בהוראת העברית בתפוצות, והצגת שיעור קצר ע”י התלמידים.
7. Cameron Lynn – הוראת שפה זרה ללומדים צעירים.
8. חומרים ברשת להוראת עברית ללומדים צעירים, תוך התייחסות לתרבות היהודית.
9+10. ניצני אוריינות וראשית קריאה.
11. משחקים כאסטרטגיה להעלות מוטיבציה ללמידה.
12. שיעור מקוון מספר 2 ומשוב: ניצני אוריינות והצגת משחק ע”יהתלמידים.
13. סיכום הקורס.
1 .להיות מוכנים היטב למטלות שניתנות לקראת שני השיעורים המקוונים.
2 .השתתפות בפורומים ובדיונים הכיתתיים.
3. הגשת מטלות כתובות במהלך הקורס.
מרבית הלימודים בקורס מתבצעים בפורמט א-סינכרוני באמצעות פלטפורמת ה-Moodle, אך כל קורס משלב גם שני מפגשים סינכרוניים לפחות, שמתקיימים באמצעות פלטפורמת ZOOM.
ד”ר אפרת הראל
ד”ר אפרת הראל היא חוקרת בתחום התפתחות השפה בקרב ילדים דו-לשוניים ולומדי שפה שנייה/זרה, ומתמקדת בגיל הרך. נוסף לכך היא מעורבת בפרויקט שמטרתו יצירת כלי אבחוני עבור האוכלוסייה הדו-לשונית בישראל. כלי זה צפוי לזהות במדויק קשיי שפה ולקויות שפה בקרב דו-לשוניים. אפרת מרצה בכמה מכללות להוראה ומלמדת פרחי הוראה בגיל הרך על דו-לשוניות ורב-תרבותיות בישראל, על התפתחותן של שפה ראשונה ושנייה, ועל ניצני אוריינות. אפרת מלמדת גם מורים עתידיים לאנגלית בנושא דקדוק אנגלית ודקדוק פדגוגי. לבסוף, אפרת מלמדת אנגלית כשפה זרה לכל הגילים, תוך התייחסות להיבטים הלשוניים ולהבדלים שבין עברית לאנגלית.
שיתוף ב print
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב facebook
שיתוף ב email