כנסים וימי עיון

כחלק מהפעילות השוטפת של מכון מופ"ת, אנו מקיימים ימי עיון וכנסים – מקוונים ופנים אל פנים, העוסקים בנושאים נבחרים שעל סדר היום של מערכות חינוך והכשרת מורים.
אירועים אלה מיועדים לחברי סגל במוסדות להכשרת מורים ובאוניברסיטאות, לצד בעלי תפקידים וקובעי מדיניות במערכות חינוך והכשרה.
מפגשים אלה מאפשרים הפצה של ידע מחקרי ומעשי כמו גם הטמעה של מסגרות לפיתוח מקצועי של מכשירי מורים, והם מקיפים סוגיות של פדגוגיה, דיסציפלינות שונות, מחקר ומעשה.

אין אירועים קרובים

אירועים שחלפו