סמינרים מקוונים

האקדמיה המקוונת של מכון מופ"ת מציע סדרות של סמינרים מקוונים בנושאים מגוונים מתחומי החינוך וההוראה.
מבנה:
כל סמינר מורכב מארבעה מפגשים מקוונים שמציגים היבטים שונים – עיוניים ומעשיים – של נושא נבחר.
המפגשים מתקיימים בפורמטים שונים, בכללם הרצאות, רבי-שיח (פנלים) וסדנאות, ומאפשרים שיח ודיונים בין המרצים ובין המשתתפים.
חברי הסגל:
כל המרצים הם מומחים בעלי ידע וניסיון בתחומם ממוסדות אקדמיים בישראל ובעולם.
קהל היעד:
הסמינרים מיועדים לעובדי הוראה (מרצים, מורים ומורי מורים) ולאנשי חינוך מישראל ומרחבי העולם.
זמן ומקום:
המפגשים המקוונים מתבצעים על גבי פלטפורמת הזום ומתקיימים בשעות הערב (שעון ישראל) כדי להתאים את השעה לאזורים שונים בעולם.
תמיכה:
למשתתפי הסמינרים ניתנת תמיכה לפני המפגשים ובמהלכם. התמיכה ניתנת על ידי מומחים טכנולוגיים/פדגוגיים של מכון מופ"ת, ונותנת מענה גם לבעיות טכניות של כניסה למערכת וגם להתמצאות טכנולוגית בפלטפורמה המדוברת.
  • עלות הסמינר (המחירים המפורטים להלן הם עבור סמינר מלא – שלושה/ארבעה מפגשים):
    למשתתפים מחוץ לישראל: 150 דולר.
    למשתתפים מישראל: 300 שקלים (מחיר מסובסד לעו"ה בישראל).

סמינרים