עברית מתקוונת אליך

סמינר מקוון: 22-8 בפברואר, 2021

Prof. Chen Schechter, Head of the  MOFET Institute
Chen Schechter, Full Professor, Leadership, Organizational Development and Policy in Education. Aiming to integrate theory with empirical evidence and practice, his research areas include reform implementation, educational change, professional learning communities, organizational learning, collaborative learning from success, educational leadership, leadership development, and systems thinking for school leaders. Prof. Schechter earned his Ph.D. in K12 Educational Administration and Leadership from The Ohio State University.
 
Dr. Sara Ziv, Head of MOFET's International Channel
Dr. Ziv holds a Ph.D. in Practicum in Teacher Education from The Hebrew University of Jerusalem​ and a second Ph.D. in Hebrew Literature from The Center for Yiddish Studies at the Bar Ilan University​.
She is the founder of The MOFET Institute. From 1992 until 2007, she served as Director of the Department of Teacher Education at the Israel's Ministry of Education​. She was formerly an elementary and high-school teacher as well as a coordinator of elementary school education at a college of education in Israel. ​
Her fields of expertise include teacher education, training of teacher educators (induction), and planning and advancing system-wide programs in teacher education and in the training of teacher educators.
ד"ר מירה טנצר, אורנים – המכללה האקדמית לחינוך
מתמחה ב -STS  (מדע, טכנולוגיה, חברה), באוריינות אקדמית ומידענית, בביולוגיה, בבין-תחומיות ורב-תחומיות, בהוראה וחינוך (הוראה מרחוק; למידה מקוונת; הוראת המדעים; טכנולוגיות מידע ותקשוב בחינוך), בכתיבה אקדמית, במחקר כמותי (בעיקר בחינוך), ובמיומנויות כתיבה, ספרות ושירה.

רציונל

מורים בכל העולם מתלבטים בבחירת הדרכים ובעיצוב חומרי הלמידה עבור קהל תלמידיהם. המציאות הגלובלית ובמיוחד ההגבלות שכפתה עלינו מגפת הקורונה, הדגישו מאד את הצורך בשילוב אמצעים מתוקשבים גם בהוראת העברית כשפה נוספת.
הסמינר המוצע כאן מציע סביבת למידה משותפת למורים לעברית כשפה נוספת בכל העולם, והוא מתבסס על מספר עקרונות:
  1. יצירת קהילה של מורים-לומדים, שבה יכין כל מורה (או צוות) אתר המתאים לצרכיו ובמקביל ישתף את עמיתיו בקורס וילמד מהם;
  2. יישום תכנים וכלים עדכניים ואקטואליים;
  3. ליווי מקצועי מותאם לצרכיו של כל מורה;
  4. הצגת דרכים להעמקת ההכרות עם התרבות הסובבת, באמצעות הוראת השפה העברית.
המשתתפים בסמינר ייחשפו למגוון סוגיות ביניהן: השפה ככלי להבעה ולביטוי אישיים וככלי לתקשורת עם האחר; כלים אינטרנטיים ויישומים דיגיטאליים מתאימים; אינטראקטיביות ומעורבות של הלומדים; בחירת נושא אינטגרטיבי וניסוח יסוד מארגן; פיתוח מיומנויות של לומד עצמאי ושל בניית משימות שיתופיות; ושילוב משחק ומישחוק.
הסמינר יכלול הרצאה, התנסות ובהמשך הצגת תוצרים ובין המפגשים יבצעו המשתתפים משימות אישיות וצוותיות.

תהיה אפשרות גם להנחיה אישית.

התוצרים יכללו תוצר אישי (אתר אינטרנט מותאם לצרכיהם של כל מורה ושל תלמידיו) ותוצר קבוצתי (מבחר של אתרים ממוקדים בהוראת העברית, לשימושם של המשתתפים)

הסמינר יכלול ארבעה מפגשים מקוונים בני 90 דקות כל אחד.
כל המפגשים יתקיימו בין השעות 21:00 ל- 22:30 (שעון ישראל).

מפגשים

Prof. Chen Schechter, Head of the  MOFET Institute
Chen Schechter, Full Professor, Leadership, Organizational Development and Policy in Education. Aiming to integrate theory with empirical evidence and practice, his research areas include reform implementation, educational change, professional learning communities, organizational learning, collaborative learning from success, educational leadership, leadership development, and systems thinking for school leaders. Prof. Schechter earned his Ph.D. in K12 Educational Administration and Leadership from The Ohio State University.
 
Dr. Sara Ziv, Head of MOFET's International Channel
Dr. Ziv holds a Ph.D. in Practicum in Teacher Education from The Hebrew University of Jerusalem​ and a second Ph.D. in Hebrew Literature from The Center for Yiddish Studies at the Bar Ilan University​.
She is the founder of The MOFET Institute. From 1992 until 2007, she served as Director of the Department of Teacher Education at the Israel's Ministry of Education​. She was formerly an elementary and high-school teacher as well as a coordinator of elementary school education at a college of education in Israel. ​
Her fields of expertise include teacher education, training of teacher educators (induction), and planning and advancing system-wide programs in teacher education and in the training of teacher educators.
במפגש זה יוצגו הרעיון של אתר אינטראקטיבי ללימוד עברית; עקרונות בבחירת נושא אינטגרטיבי; בחירת נושא אינטגרטיבי המשלב תחומי דעת שונים, אלמנטים תרבותיים וחברתיים, מיומנויות שפה מגוונות, תכנים אקטואליים.
המפגש יעסוק במבנה תוכני של נושא; באתר כתרחיש ללמידה – פירוק הנושא הנבחר לתכנים; בעבודה עם גוגל סייטס ובבניית שלד של אתר;
המפגש יתמקד בסוגים שונים של מדיה; בהצגת מידע במדיה מגוונים; בקישורים פנימיים וחיצוניים ובפעולות עריכה באתר: הצגת התכנים במדיה מגוונים, קישוריות, ליווי טקסטואלי, פעולות וארגון, ועוד.
המפגש יוקדש לנושאים אינטראקטיביות ושיתופיות בסביבה דיגיטלית: פעילויות דיגיטליות עצמאיות (כגון טופס גוגל); פעילויות שיתופיות (כגון מצגת שיתופית, פדלט); משחקים דיגיטליים; ושילוב הפעילויות בתוך דפי התוכן.