השתלמויות קצרות

​השתלמויות המתקיימות פנים אל פנים בישראל וברחבי העולם ומאפשרות מפגש והיכרות בין-אישיים ובין-מוסדיים עם עמיתים ועם תוכניות מקצועיות.
ההשתלמויות שמתקיימות בישראל מוזמנות על פי רוב על ידי קבוצות של אנשי חינוך שנמצאות בארץ במסגרות חינוכיות מגוונות, והן עוסקות במבחר נושאים מתוך ליבת הפעילות של מכון מופ"ת.
ההשתלמויות המתקיימות בחו"ל מוזמנות לרוב על ידי גוף/ארגון חינוכי, והמכון שולח את המומחים המתאימים מן הסגל להנחותן.
ההשתלמויות עוסקות אמנם במסגרות הפעילות המרכזיות של המכון, אך הן מותאמות לכל קבוצה ושמות דגש על ההיבטים הרלוונטיים למזמינים.   ​