הפורום הבין-לאומי המתוק​​שב למורים לעברית כשפה נוספת

פעילויות 2020 – 2021

דצמבר 2021
תחרות כתיבה ללומדי עברית כשפה נוספת
————————————————————————–
יולי 2021
מפגש הסיכום השנתי
————————————————————————–
אוקטובר 2020
תחרות כתיבה ללומדי עברית כשפה נוספת
————————————————————————–1