מחקר ופרסומים

אנו במכון מופ"ת מבקשים ליצור ידע חדש בתחום הכשרת המורים בפרט ובתחום החינוך בכלל, וכן לשתף ולהפיץ ידע בתחומים אלה לחוקרים, לקובעי מדיניות, לסטודנטים ולמתעניינים מהקהל הרחב. מתוך תפיסה הרואה במחקר מסגרת חשובה ביותר להתפתחות מקצועית אנו עוסקים באינטנסיביות במחקר תחומים אלה. מעל במות הפרסום השונות של ההוצאה אנו מזמינים חוקרים ומורי מורים לחלוק את הידע שלהם עם עמיתיהם ועם הקהל הרחב, ולהיחשף לידע עדכני ורלוונטי מישראל ומהעולם לקידום התפתחותם המקצועית.