תמונות מפעילויות

דיברו עלינו בתקשורת

דיברו על היום הבין-לאומי של מרכז TEC באתר – MAKO (דקה 7:30)

משתתפים מספרים

אודותינו

במסגרת הפעילויות של מכון מופ"ת מתקיימים ימי עיון וכנסים לאורך שנת הלימודים, העוסקים בסוגיות נבחרות שעל סדר היום במערכת הכשרת המורים ובנושאים חינוכיים כלליים. ימים אלה מיועדים לחברי סגל מכשירי המורים במכללות ובאוניברסיטאות, לבעלי תפקידים ממערכת החינוך וכן לקהל הרחב.
ימי העיון והכנסים מהווים במה להפצת ידע פרקטי ותאורטי ולהטמעתו במסגרת פיתוח סגל 

המכללות תוך הדגשת היבטים שונים בהרצאות פרונטליות, בדיונים ובסדנאות בהנחיית מיטב המרצים.
במסגרת ימי העיון והכנסים ניתן דגש רב לנושאים מתחומי ההכשרה, ההוראה, הדיסציפלינה המדיניות והמחקר.
חומרים עדכניים על ימי העיון ותוכניהם מפורסמים בביטאון מכון מופ"ת ובאתר מכון מופ"ת.

צור קשר