16:30-16:00

מושב פאנלים מקבילים

פאנל 1

נקודות ארכימדיות על הרצף שבין ההכשרה והעיסוק בהוראה: תוכנית רג"ב כמקרה מבחן

ד"ר תמי הופמן , גב׳ רויטל יהלום וד"ר ורדית מקלר-פיק
מכללת סמינר הקיבוצים, מרכז מנדל ואורנים – המכללה האקדמית לחינוך

פאנל 2

חתרנות מערערת קוהרנטיות בהכשרת מורים

פרופ’ אילנה מרגולין, פרופ’ שלמה בק, פרופ’ מרים מבורך, חיותה רגב וד״ר אמנון גלסנר
מכללת לוינסקי לחינוך, המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי ומכללת תלפיות

16:40-16:30

הפסקה

18:10-16:40

מחקרים מובילים מהשדה 1

לוגו 5
לוגו 4
לוגו 3

כנס לכידות חינוכית:
קוהרנטיות ברצף ההכשרה, ההתמחות והלמידה המקצועית של מורים

יום שלישי, כ"ה באדר תשפ"א, 9 במרץ 2021, בשעות 19:45-13:15

מושבים מקבילים

מושב 1 | הכשרה

יו"ר: ד"ר יהודה יעקובסון | אוניברסיטת תל אביב

16:55–16:40
מבנה וחוויית ההכשרה בחניכת פרחי הוראה באקדמיה-כיתה ובחותם
מר טל כרמי, גב' שרון ונדר בכור וד״ר ערן תמיר |
אוניברסיטת תל-אביב ומכון מופ״ת

מושב 2 | שותפים

יו"ר: פרופ' חיים שקד | המכללה האקדמית חמדת הדרום

16:55–16:40
קוהרנטיות בין השדה לאקדמיה בתוכנית שמ"ש: "האם זה תורם לי בכלל?"
ד"ר ראניה חוסין פארג', זוהר אליוסף, פרופ' מיכל ראזר,
פרופ' דוד מיטלברג | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך

מושב 3 | מנהיגות, יזמות וחדשנות

יו"ר: פרופ' ציפי ליבמן | מכללת סמינר הקיבוצים

16:55–16:40
תוצאות ותוצרים של השמת מורים בקבוצה: המקרה של תוכנית חותם
גב׳ לירון ששי | מכללת סמינר הקיבוצים

סימפוזיון פרומנטורס (Promentors)

יו"ר: ד"ר בלהה בשן | מכללת תלפיות

16:55–16:40
השיתופיות כפי שמשתקפת במטרותיו ובאופן התפתחותו של
פרויקט פרומנטורס
ד״ר בלהה בשן וד״ר ראומה דה גרוט | מכללת תלפיות ומכון מופ״ת

 

16:55–17:10
פרקטיקות הכשרה והנחיה תומכות השקפה מקצועית של פרחי הוראה
ד״ר רותם טרכטנברג-מסלטון, גב׳ עירית ויונטה, גב׳ חגית קופרשטיין
וד״ר דנה ודר-וויס | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

17:10–16:55
שותפויות בין-לאומיות בהכשרת מורים: צעד נוסף להבניית הכשרה
רלוונטית ועדכנית
ד״ר אניה גליקמן וד״ר רינת ארביב אלישיב | מכללת סמינר הקיבוצים

17:05–16:55
פיתוח מנהיגות חברתית-ערכית של מורים בחברה הישראלית רבת הזהויות
ד"ר אוהד דוד | מכללת לוינסקי לחינוך

17:05–16:55
לקראת פרדיגמה ומודלים חדשים בחונכות: מסגרת רעיונית לחיזוק
קוהרנטיות בפרויקט פרומנטורס
ד"ר חיה קפלן, גב׳ ורדית ישראל, גב׳ הווידה אלהואשללה,
גב׳ ענת קסלר וד"ר שולמית פישר | המכללה האקדמית לחינוך ע״ש קיי

17:10–17:20
הכשרת חותם נעמי: קוהרנטיות כיסוד מארגן
גב' קטף מוראד סלאמה וד"ר מיכל שני | אורנים – המכללה האקדמית לחינוך ומכללת לוינסקי לחינוך

17:10–17:20
שותפויות רבות פנים בהכשרת גננות בתוכנית אקדמיה-גן בפזורה
הבדואית
ד"ר סלים אבו ג'אבר, ד"ר צבי לירז, ד"ר בטי תוסיה-כהן
ופרופ' אורית אבידב- אונגר | המכללה אקדמית אחוה

17:05–17:15
מודל מצרפי להבניית זהות ניהולית: תוכנית להכשרת מנהלים
ד״ר נורית חמו | מכללת לוינסקי לחינוך

17:05–17:15
שיתוף ושיתופיות ומה שביניהם: ההזדמנויות, המורכבויות והאתגרים
ד״ר סמיר מג’אדלה, ד״ר האלה חבאיב, ד״ר אימאן ג’רה עלוש
וד״ר חנין מג’אדלה | אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

17:20–17:30
המקרה של "מתחברים להוראה": קורס אינטגרטיבי במסגרת תוכנית
לימודים קוהרנטית באוניברסיטת תל-אביב
ד״ר יהודה יעקבסון וד״ר סמדר מור | אוניברסיטת תל-אביב

17:20–17:30
כתיבת תחקירים כדיאלוג רפלקטיבי בין האקדמיה לשדה
בתוכנית "עמית אקדמיה" באקדמית גורדון
ד״ר מירית שרון | האקדמית גורדון

17:15–17:25
מפרדיגמת קוהרנטיות לתפיסת עולם שמסתפקת בלכידות
ד"ר יצחק עזוז | המכללה האקדמית בית ברל

17:15–17:25
שותפות בפיתוח חממה יישובית: מבט ביקורתי על הרכבת הפאזל
גב’ רותי רוזנשטרום וגב’ יפעת דביר | המכללה האקדמית בית ברל

17:45–17:30
קיוון חדש: תוכנית מרוכזת של הסבה להוראה בתחומים נדרשים
פרופ' יעל פישר, פרופ' ארנה שץ אופנהיימר, ד"ר רינת ארביב
אלישיב | המכללה אקדמית אחוה, המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש דוד ילין ומכללת סמינר הקיבוצים

17:40–17:30
קוהרנטיות בהכשרת מורים לרשת מיתרים על ידי מכללת הרצוג
לחינוך
ד"ר אביגדור הנמן וגב' תחיה הרמן | מכללת הרצוג לחינוך

17:35–17:25
קוהרנטיות בהכשרת מורים: חיבור בין סדירויות למטרות
ד"ר הדס ברודי שרודר וד"ר אדם הישראלי |
אורנים – המכללה האקדמית לחינוך ומכללת סמינר הקיבוצים

17:35–17:25
שותפות מכללה-מחוז-רשות בחממת פרומנטורס
גב' שרית לינקר, מר מאיר דוידסקו וגב' דנה משיח דיכטר |
האקדמית גורדון

18:00-17:45
סמינר-כיתה: שינוי שיטת הכשרת מורים בציבור החרדי
ד"ר ענת בארט וד"ר יצחק איזק | מכללה ירושלים ומכון מופ"ת

17:55-17:40
הכשרת סטודנטים להוראה לשותפות עם הורים לתלמידים עם
מוגבלות
ד"ר אליסיה גרינבנק | המכללה האקדמית לחינוך
גבעת וושינגטון

17:50–17:35
בְּאֵין חָזוֹן יִפָּרַע עָם (משלי כט, 18)
ד"ר דוד קאפח | מכללת תלפיות

17:45–17:35
שותפות על הרצף: בית הספר "נתיב יצחק" כסיפור מקרה
ד"ר כוכי פרג'ון וד"ר אתי גואטה | מכללת חמדת הדרום

18:10–18:00
מסטודנט למתמחה: מהכשרה להתמחות באוניברסיטה העברית
גב׳ עירית שריג | האוניברסיטה העברית בירושלים

18:05-17:55
"משאבי צמיחה", יחידה ניסויית לכניסה להוראה, במכללה
האקדמית לחינוך ע"ש קיי: מודל להכשרה קוהרנטית בשלב
הכניסה להוראה
ד"ר חיה קפלן, גב׳ ענת קסלר, גב׳ ורדית ישראל, גב׳ הווידה
אלהואשללה, גב׳ משכית הודסמן וגב׳ בשמת בר-נדב |
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

18:00-17:50
מודל שלושת ה"טובים" להכשרת סטודנטים להוראה
ד"ר הדס ברודי שרודר וגב' פז הורביץ | אורנים – המכללה
האקדמית לחינוך

18:20-18:10

הפסקה

19:15-18:20

מחקרים ומודלים מן השורה 2

מושב 4 | למידה מקצועית

יו"ר: פרופ' רנדה ח'יר עבאס |
המכללה האקדמית הערבית לחינוך-חיפה

18:35-18:20
להעביר את הגביע הקדוש
פרופ' אליעזר יריב וד"ר רונן קספרסקי | האקדמית גורדון

מושב 5 | כניסה להוראה

יו"ר: ד"ר איתן סימון |
מכללת אוהלו בקצרין

18:35-18:20
תפיסות מתמחים לגבי השפעת דגמי התנסות מעשית על תחושת מסוגלות עצמית, ומעורבות גורמי האימון והחניכה בהוראה
ד"ר דליה עמנואל, ד"ר אסתי פיירסטין וד"ר חגית מישקין |
המכללה האקדמית בית ברל, המכללה האקדמית לחינוך
ע"ש קיי ומכון מופ"ת

מושב 6 | הוראת תחום הדעת

יו"ר: ד"ר אדר כהן |
האוניברסיטה העברית בירושלים

18:35-18:20
קוהרנטיות בהתפתחות מקצועית של מורים הפיזיקה
ד"ר אורנה בלומברגר וד"ר צביקה אריכא וד"ר לריסה שכמן |
משרד החינוך והמכללה האקדמית בית ברל

סימפוזיון פרומנטורס

יו"ר: ד"ר בלהה בשן | מכללת תלפיות

18:30-18:20
מעגלים סינרגיים בהתפתחות מתמדת בחממה היישובית בעיר
ראשון-לציון, במסגרת פרויקט פרומנטורס
גב׳ עידית פורת, ד"ר ציפי בבצ'יק וד"ר תמי ראובני |
מכללת לוינסקי לחינוך

18:50-18:35
שיתופי פעולה בין מורי המורים המנחים השתלמויות מוסדיות
לבין מנהלי בתי הספר כמנוף להצלחת הלמידה המקצועית של
מורים
גב׳ אביגיל ארוונה | משרד החינוך, חטיבת הטמעת טכנולוגיות
בחינוך, היחידה לפיתוח מקצועי

18:50-18:35
"הכשרה במבחן": התנסות מעשית בגן הילדים בתקופת הקורונה
ד"ר מירב אייזנברג | המכללה האקדמית אחוה

18:50-18:35
תפיסת ההתפתחות המקצועית של סטודנטים להוראת המתמטיקה בעידן קורונה: מחקר בין-מכללתי
ד"ר אביגיל צברי, ד"ר נאדר חילף, ד"ר רונית בסן צינצינטוס,
ד"ר דינה חסידוב וד"ר בת שבע אילני | מכללת תלפיות, המכללה
האקדמית לחינוך, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, מכללת
סמינר הקיבוצים והמכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

18:40-18:30
שותפויות בין התאוריה למציאות
ד"ר וליד דלאשה וד"ר זבידאת איהאב | מכללת סכנין

19:00-18:50
מלמד לומד: הדיאלוג הפרקטי-אקדמי – מודל הכשרה לפרופסיה
יוקרתית מוכחת
ד"ר שלומית אבדור

19:00-18:50
תרומת ההכשרה בתחום ה- NLP על התפיסות והמסוגלות
המקצועית על הסטודנטים בהכשרה ובהתמחות
גב' עידית ג'וס, ד"ר בקי לשם, ד"ר יעל ברק
ופרופ' אורית אבידב אונגר | המכללה האקדמית אחוה

19:00-18:50
יצירת רצף הכשרה קלינית-השמה-כניסה להוראה בתוכנית
להוראת אנגלית
ד"ר פרידה ניסים-אמתי וד"ר אדר כהן

18:50-18:40
שיתופיות ושיתופי פעולה של סמינר הקיבוצים וקהילת גננות
חונכות בחולון
גב' ליאנה המר, גב' נירה אלפן וד"ר ריבי כרמל |
מכללת סמינר הקיבוצים

19:10-19:00
הצעה למודל ברצף בין תואר ראשון לתואר שני במכללה לחינוך
ד"ר אמירה ארליך | מכללת לוינסקי לחינוך

19:10-19:00
קליטה ופיתוח מקצועי כרצף: מודל מושגי
גב׳ נוי דלי ופרופ' דורית טובין | אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

19:10-19:00
פיתוח וקידום החינוך המדעי בגיל הרך בחברה הבדואית
ד"ר סלים אבו ג'אבר, ד"ר משה שריר, ד"ר יוסף אלעמור
וגב' מונא אלעמור | המכללה האקדמית אחוה

19:00-18:50
שותפות בפרויקט הפרומנטורס: נציגות משרד החינוך בפרויקט
גב׳ עירית שריג | משרד החינוך

19:15-19:00
הכשרת חונכים בחממות למורים מתחילים בפרויקט הפרומנטורס:
מבט אל תהליכי אקרדיטציה
ד"ר דליה עמנואל-נוי | משרד החינוך

19:25-19:15

הפסקה

19:45-19:25

דברי סיכום

ד"ר מיכל גולן
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן