סיגל אחיטוב

דר' סיגל אחיטוב היא ראש התכנית לתואר שני בגיל הרך במכללה האקדמית אורנים ומרצה בחוגים לגיל הרך בתואר הראשון ובתואר השני במכללות האקדמיות אורנים וגורדון. הרצאותיה כוללות מגוון נושאים הנוגעים לגיל הרך וביניהם: מדיניות חינוכית בגיל הרך, עבודת צוות בגנ"י, סיפורי המקרא בגן ומחקר איכותני. מחקריה מתמקדים בזהותן של מחנכות בגיל הרך.

סיגל בעלת תואר שלישי מהחוג למידה, הוראה והדרכה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה. בוגרת מחזור א' של תכנית הפוסט דוקטורט במכון מופ"ת, במסגרתה חקרה תהליך שינוי שעוברות מנהלות במעונות יום. עבדה שנים רבות כמפקחת על גני ילדים מטעם משרד החינוך במחוז הצפון.

 

מספר משפטים על ההרצאה בכנס פדגוגיה של המקרא:

ההרצאה תתאר מחקר ראשון מסוגו על מרצות למקרא במסלולים לגיל הרך בשתי מכללות לחינוך. המחקר בדק את עמדותיהן כלפי מטרותיהן ואת הקשיים שהן חוות בהוראת המקרא בכלל ובהוראת סוגיית האחר המקראי בפרט. ההרצאה תתמקד בעמדות המרצות כלפי תהליכי השינוי המצופים מהסטודנטיות – ציפיות הנובעות ממטרותיהן של המרצות ומהקשיים שהן מתמודדות עימם, כאשר סוגיית האחר המקראי היא מקרה פרטי של תהליכי שינוי אלה. ממצאי המחקר מלמדים על הבדלים בין שתי המכללות, למשל בגישות המוצהרות להוראת המקרא, ועם זאת, הממצא המרכזי הוא כי למרות ההבדלים, נקודת המוצא של המרצות משתי המכללות היא דומה: הרוח ההומניסטית היא רכיב מרכזי ויעד עיקרי בתהליכי השינוי המצופים מהסטודנטיות. המחקר שופך אור על תפיסתם העצמית של מורי מורים למקרא כמובילים תהליכי שינוי בקרב מחנכות העתיד, ומראה כי המוטיבציה לחולל שינוי במגוון היבטים, כולל בעמדת הסטודנטיות כלפי סוגיות מוסריות, משותפת לכלל המרצות.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן