לוגו 5

כנס חוקרים למופ"ת – יום סגל חוקר

יום שני, ז׳ באייר תשפ״א, 19 באפריל 2021

9:05-9:00

ברכות ודברי פתיחה

ד"ר עינת גוברמן, מכון מופ"ת

9:30-9:05

הרצאת פתיחה

ניהול בית ספר בתקופת הקורונה – תפיסות של מנהלים, אתגרים והזדמנויות:
מחקר משווה בין החברה הערבית ליהודית

ד"ר רימאא דעאס, בית הספר לחינוך – האוניברסיטה העברית בירושלים
ד"ר מואפק קדח, הפקולטה לחינוך – המכללה האקדמית אונו
פרופ' חן שכטר, ראש מכון מופ"ת

9:50-9:30

הרצאה מטעם מערכת דפים

כתב העת דפים: מדיניות הפרסום, הליך השיפוט ובמה התחדשנו

פרופ' סמדר דוניצה שמידט, ד"ר ענת קדרון, וד"ר רוני רמות, מכון מופ"ת

11:00-10:00

בית למופ"ת: הצגת מחקרים ודיון

למידה רגשית וחברתית

יו"ר המושב: טל אורן

10:10-10:00

סופי בן יאיר, זהבה כהן, סמר אלדינה
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

שם המחקר:
הכשרת גננות ליצירת מרחבים פתוחים לדיאלוג אותנטי בגן הילדים

הכלה, שוויון הזדמנויות וצדק חברתי

יו"ר המושב: ארז זבלבסקי

10:10-10:00

מיכל ניסים, אורלי עידו, נעמי אריאל, חני שמרלינג
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

שם המחקר:
המלצותיהם של אנשי חינוך מיוחד להוראה מרחוק לתלמידים עם מוגבלויות מרובות

התמודדות עם אתגרים בהכשרת מורים

יו"ר: ד"ר אסף עמית

10:10-10:00

אביקם גזית
חמדת הדרום – מכללה אקדמית לחינוך

שם המחקר:
הצחקת אותי: עמדות מורים וסטודנטים להוראת מתמטיקה כלפי שילוב
בדיחות מתמטיות בהוראה

מנהיגות חינוכית חברתית

יו"ר המושב: ד"ר ברק בר זוהר

10:10-10:00

עדי בינס
המכללה האקדמית בית ברל

שם המחקר:
כיתה מרובת תרבויות: מסעו של איש החינוך בין פילוסופיה, מדיניות ופרקטיקה

פדגוגיה נרטיבית שולחן עגול

יו"ר המושב: גבריאלה ספקטור-מרזל

10:10-10:00

נורית דביר
מכללת סמינר הקיבוצים

שם המחקר:
פדגוגיה נרטיבית: הבניית ידע

מחקר נרטיבי בהקשר טיפולי שולחן עגול

יו"ר: עידו ליטמנוביץ

10:10-10:00

נחמה לביא
מתי"א מיתר
שם המחקר:
אני פסנתר: כוחו של הנרטיב האישי בטיפול במוזיקה

קהילות מקצועיות

יו"ר המושב: עינת גוברמן

10:10-10:00

יפעת הררי
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

שם המחקר:
הזדמנויות ואתגרים בהובלת קהילות מקצועיות לומדות בגיל הרך מנקודת מבטן של גננות מובילות

תוכניות להכשרת מורים

יו"ר: ד"ר אסנת רובין

10:10-10:00

יהודית סלפטי כהן, אסנת קליימן
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

שם המחקר:
מהסתגלות לצמיחה מקצועית: מסען של שתי מדריכות פדגוגיות בדרך ה-PDS

10:20-10:10

יעל קסנר ברוך
המכללה האקדמית בית ברל ומכללת לוינסקי לחינוך

שם המחקר:
גורמי חוסן ומגן אצל אנשי חינוך בתקופות משבר ושגרה

10:20-10:10

אימאן אבו חנא-נחאס, הנאדי אבו אחמד, ח'אולה זועבי
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל –חיפה, המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה

שם המחקר:
אתגרים ותגובות של מוסדות להשכלה גבוהה במהלך משבר קורונה

10:20-10:10

יובב עשת פנינה שטיינברג וקרן גרינאוצקי
המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל-חיפה, מכללת אורות ישראל,
המכללה האקדמית גליל מערבי

שם המחקר:
השוואה בין שלוש סביבות למידה על הקשר שבין חרדה מסטטיסטיקה ליושרה אקדמית

10:20-10:10

עירית קופרברג, רבקה הלל לביאן
מכללת לוינסקי לחינוך

שם המחקר:
חקר הלמידה של מתודולוגיית פוטוויס (photovoice) בזום: השלכות להכשרת מורים

10:20-10:10

גבריאלה ספקטור-מרזל
המכללה האקדמית ספיר

שם המחקר:
רפלקציה של סיפור חיים בקרב סטודנטיות לייעוץ חינוכי: מחקר הערכה

10:20-10:10

נעמי ויץ
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

שם המחקר:
בתנועה מתמדת: העיקרון הדיאלקטי כגורם המתווה דרך טיפול בתנועה ומחול

10:20-10:10

עינת גוברמן, טל כרמי, רחל כהן ברנדייס
מכון מופ"ת – בית ספר למחקר ופיתוח עו"ה, פסג"ה תל אביב (רחל)שם

המחקר:
תהליכי למידה משולבים בקהילת מורים לחינוך מיוחד: מחקר אורך

10:20-10:10

רינת ארביב אלישיב, קטיה רוזנברג
מכללת סמינר הקיבוצים

שם המחקר:
מורים מתחילים מדברים על תהליך הכשרתם: ידע, מוכנות ומוטיבציה בכניסה להוראה

10:30-10:20

רותם שפירא, הילרי אנגר אלפנביין, אריאל כנפו-נעם
מכללת לוינסקי לחינוך, אוניברסיטת וושינגטון ארה"ב, האוניברסיטה העברית בירושלים

שם המחקר:
התרומה של אקלים בית הספר לזיהוי רגשות של ילדים צעירים

10:30-10:20

מטי זכאי-משיח
המכללה האקדמית בית ברל

שם המחקר:
תרומת משתנים מערכתיים לביטויי התנהגויות קרבה חברתית ספונטניות של ילדי גן כלפי ילד עם אוטיזם

10:30-10:20

אורית לוי
אוניברסיטת בר-אילן

שם המחקר:
המורה החדש למוזיקה: קשיים ואתגרים בשנים הראשונות

10:30-10:20

דפנה גן
מכללת סמינר הקיבוצים

שם המחקר:
מנהיגות חינוכית סביבתית: תפיסותיהם של מנהלי בתי ספר כפי שבאות לידי ביטוי בציוריהם

10:30-10:20

סמדר בן אשר
המכללה האקדמית אחוה, מרכז מנדל למנהיגות בנגב

שם המחקר:
"ללכוד את הרגע": איתור גרעיני צמיחה בסיפור החיים המקצועי

10:30-10:20

מיה גרונר שמאי
המכללה האקדמית אונו

שם המחקר:
לנצח משהו ממך הולך איתי: הנרטיב האישי והייצוג האומנותי כזיכרון חרות בתהליך התמודדות עם אובדן

10:30-10:20

טלי ברגלס שפירא, יונתן מנדלס
מכון מופ"ת – בית ספר למחקר ופיתוח עו"ה

שם המחקר:
קהילות מקצועיות לומדות כמערך תמיכה ושיפור החוסן למורים בתקופת הקורונה

10:30-10:20

יעל פישר, אורנה שץ אופנהיימר, רינת ארביב אלישיב
המכללה האקדמית אחוה, משרד החינוך, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין, מכללת סמינר הקיבוצים

שם המחקר:
"קיוון חדש": תוכנית מרוכזת של הסבה להוראה בתחומים נדרשים

10:40-10:30
10:40-10:30

חיה גרשוני
מכללת לוינסקי לחינוך

שם המחקר:
מעורבות מערכת החינוך מול הורי תלמידים שהם אנשים עם מוגבלות

10:40-10:30
10:40-10:30

מרי גוטמן
אפרתה –המכללה האקדמית לחינוך

שם המחקר:
חיבור בין מחקר להוראה במכללות רב-תרבותיות לחינוך: דפוסים ומגמות מנקודת מבטם של מורי מורים בכירים

10:40-10:30

שרה קלימן
אורנים –המכללה האקדמית לחינוך

שם המחקר:
סיפורי חיים של סטודנטים להוראה: איזו זהות הם בוחרים להציג?

10:40-10:30

נורית דביר
מכללת סמינר הקיבוצים

שם המחקר:
מה בין זהות אישית למקצועית?

10:40-10:30

סמדר בר-טל, תמי זייפרט
מכללת לוינסקי לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים

שם המחקר:
תחושת שייכות של סטודנטים להוראה בלמידה שיתופית מקוונת מרחוק

10:40-10:30

יהודית סלפטי כהן, הילה כהן, סופי בן יאיר
מכללת לוינסקי לחינוך, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

שם המחקר:
התפתחות מקצועית של מרצים וסטודנטים באמצעות פרקטיקות של מיינדפולנס בתוכנית עמיתות פדגוגית

11:15-10:30

דיון ושיח

11:15-10:40

דיון ושיח

11:15-10:30

דיון ושיח

11:15-10:40

דיון ושיח

11:15-10:40

דיון ושיח

11:15-10:40

דיון ושיח

11:15-10:40

דיון ושיח

11:15-10:40

דיון ושיח

11:30-11:15

הפסקה

12:15-11:30

סדנאות מומחים מטעם מכון מופ"ת: zoom in/ zoom out

ביבליומטריקה

ד"ר עמליה רן, מרכז המידע מכון מופ"ת

יצירת פוסטרים למופ"ת בעולם מקוון

דורין עמר פסט, מו"פ מכון מופ"ת

אינפוגרפיקה והופעה מקוונת

שרון גרינברג, מו"פ מכון מופ"ת

12:20-12:15

מעבר למליאת סיכום

12:30-12:20

סיכום וסיום

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן