כוחה של אומנות בהנחלת זיכרון השואה והגבורה לילדים: תוכנית להנחלה משמעותית של זיכרון השואה

מכללת שאנן, המכללה האקדמית הדתית לחינוך

נורית רונן

התקיים בMonday 20-04-2020 בין השעות 13:30 - 15:00

<p>כלים להוראת זיכרון השואה לילדי הגיל הרך ובית הספר היסודי</p>

Scroll to top