פדגוגיה של חוסן

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

ד"ר דניאל ניקריטין; שי מאמו

התקיים בSunday 26-04-2020 בין השעות 11:30 - 13:00

<p>במכללה אנו הולכים ומבססים תפיסה פדגוגית של מבט רחב על התלמיד והמורה. התפיסה מאגמת תיאוריות וכלים ממגוון שדות ותכליתם הכשרת המורה כמי שמעניק חוסן לתלמידיו בהתמודדות עם קשיים, ובמיצוי הפוטנציאל הגלום בו. במפגש נתאר כמה מהתיאוריות המרכיבות את ה’פדגוגיה של החוסן’, ונדגים כיצד אנו מיישמים זאת בהכשרה המעשית, ובתרבות הלמידה שבמכללה.</p>

Scroll to top