“חינוך לדעת ללא חינוך של הלב איננו חינוך כלל” (אריסטו) מה זה אומר בשטח ואיך זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בלמידה מרחוק?

המרכז הבינתחומי הרצליה

ד"ר דפנה קופלמן-רובין, ראש SEL.IL - קידום למידה רגשית-חברתית בישראל, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 09:00 - 09:45

<p>ההרצאה תעסוק בחשיבותה של למידה רגשית-חברתית ברמת התלמידים והתלמידות, צוותי החינוך, ביה”ס כארגון והקהילה בה הוא נמצא.<br /> ההרצאה תחדד את הנושאים הללו בהקשר של אתגרי התקופה הנוכחית סביב השאלות הבאות:</p> <ul> <li>מדוע למידה רגשית-חברתית (Social Emotional Learning – SEL ) רלוונטית היום יותר מתמיד ומה תקופת הקורונה מלמדת אותנו על תרומתם של כישורי SEL ליכולת להתמודד עם אתגרי המשבר?</li> <li>כיצד למידה רגשית-חברתית יכולה לחזק את תחושת השייכות לביה”ס הן כאשר התלמיד.ה נמצא.ת פיזית בביה”ס והן כאשר הוא/היא לומד.ת מרחוק?</li> <li>איך ניתן ליישם את הידע המחקרי-יישומי אודות SEL כדי לבנות מנהיגות המקדמת את ביה”ס כארגון מכיל, בטוח ומצמיח שרלוונטי לעולם המשתנה?</li> </ul> <p><strong>על המרצה</strong><br /> ד”ר דפנה קופלמן-רובין, ראש SEL.IL – קידום למידה רגשית-חברתית בישראל, בית ספר ברוך איבצ’ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. מייסדת תכנית אני יכול להצליח – א.י.ל – תכנית מבוססת מחקר לקידום תפקוד לימודי-רגשי-חברתי מגיל הגן ועד התיכון. חברה בוועדה לטיפוח מיומנויות רגשיות חברתיות במערכת החינוך, היזמה למחקר יישומי בחינוך, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.</p>

Scroll to top