בואו נשוחח! – הכשרת גננות לקידום שיח מיטבי ודיאלוג אותנטי בין גננת לילדים

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

ד"ר תרצה לוין, ראש לימודי שנה א’ וראש התמחות בגיל הרך במכללת קיי; דינה בן יעיש

התקיים בMonday 11-05-2020 בין השעות 11:00 - 11:30

<p>מחקרים הראו כי איכות האינטראקציות והדיאלוג בין מורה-ילד ממלאים תפקיד משמעותי בהתפתחות הילד. החוקרים ציינו כי ההתמקדות הגוברת בהישגים מגבילה את זמן הדיאלוג ושוללת מהלומדים את ההזדמנות לתקשורת משמעותית.<br /> כדי לקדם את איכות האינטראקציות של פרחי-הוראה עם ילדים ולהכשירן לכך, יצרנו במכללת קיי קהילת לומדים ובה משתתפות מדפ”יות ופרחי-הוראה משני המגזרים (יהודי ובדואי). בקהילת הלומדים אנו חוקרות את מאפייני השיח מונחה גננת עם ילד.<br /> מן ממצאי המחקר עולה שבתהליך ההכשרה מחייב גם שהמכשירים יקיימו שיח-אישי ורפלקטיבי המקדמים למידה חברתית רגשית עם פרחי-הוראה. התהליך אפשר גם הקשבה לקולם של הילדים ובמקביל לקולן של הסטודנטיות. בהרצאה זו נתמקד בתיאור והבאת דוגמאות מן התהליך הרפלקטיבי של פרחי-הוראה.</p> <p><strong>על המרצה<br /> ד”ר תרצה לוין</strong> היא ראש תכנית שנה א’ וראש התמחות גיל הרך במכללה לחינוך ע”ש מכללת קיי.<br /> מלמדת וחוקרת תחומי אוריינות התפתחותיים, את הפרספקטיבה של הילדים ואת השיח הדיאלוגי מיטבי בין גננת לילדים.<br /> שותפה בתהליך מחקרי של קהילה לומדת העוסקת בקידום דיאלוג אישי בעל מאפיינים אותנטיים בין גננות לילדים.<br /> <strong>דינה בן יעיש</strong> היא מרצה בהתמחות מתמטיקה, בהתמחות לגיל הרך ומדריכה פדגוגית במכללה האקדמית לחינוך ע”ש קיי בבאר שבע.  מכהנת זו השנה החמישית כראש תוכנית ההכשרה לגן. תחום העניין שלה הוא פיתוח אסטרטגיות חשיבה מתמטיות של ילדים בגיל הצעיר.</p>

Scroll to top