ממגדרות מציאות בימי משבר: חינוך מגדרי דרך ניתוח חפצי יומיום

ד"ר גל הרמט, מכללת סמינר הקיבוצים

התקיים בMonday 15-06-2020 בין השעות 16:50 - 17:10

<p>משבר הקורונה חושף וממקד היבטים מגדריים רבים בחיי היומיום שלנו בכלל, ובמערכת החינוך בפרט. הצורך בחשיבה מגדרית וביכולת לזהות אותה נראה עכשיו חשוב מתמיד, ועל כן ברורה החשיבות של העיסוק בה בהכשרת נשות חינוך.<br /> אחת הדרכים להתמודד עם חשיבה מגדרית היא על ידי ניתוחם של חפצים, על הממדים החומריים, החברתיים והסימבוליים הגלומים בהם. ״פירוקם״ ו״הרכבתם מחדש״ מאפשרים הטמעה של כישורי התבוננות מגדרית, ביקורתית רחבה ושינוי תודעתי עמוק בקרב קהילת הלומדות. השימוש בניתוח מגדרי של חפץ מחיי היום-יום מקדם הבנה מגדרית של כל סיטואציה במציאות מבחינת השפעתה על גברים, על נשים ועל בני אדם שאינם מזוהים במערך המגדרי הבינרי, מתוך תשומת לב מרבית להבדלים תרבותיים ולהיבטים של הצטלבות דיכויים. פיתוח המתודה נעשה במוסדות להכשרת א.נשי חינוך בארץ ובעולם, ואביא דוגמאות מתרבויות שונות לתהליך זה.<br /> התמות העיקריות אשר עולות בניתוח החפצים הן, למשל, מיתוס היופי ודימוי גוף, מודלים של גבריות ונשיות ואלימות מינית. במהלך הדברים אתאר את הדילמות ואת הקונפליקטים אשר נוצרים בתהליך למידה זה, ואראה כיצד המתודה עוזרת לבסס מרחב בטוח ולהשרות סולידריות בתוך קבוצת הלומדות, ואף תומכת בקיומה של מערכת יחסים חיובית, מפרה ודיאלוגית בין המרצה לבין הלומדות.</p> <p> </p>

Scroll to top