קול קורא

להגשת מועמדות לתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת

מחזור ח’

מכון מופ”ת מזמין חוקרים בראשית דרכם אשר מרצים במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה, והם בעלי תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, להגיש מועמדות להשתתפות בתוכנית הפוסט-דוקטורט במחקר בחינוך. מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ”ת, בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל. מטרת התוכנית היא לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר, להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם ולפנות זמן למחקר יישומי בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.


תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ”ת מזמנת לעמיתים:

 • פינוי זמן לצרכי מחקר
 • הנחיה צמודה בהבניה, בביצוע ובפרסום מחקר
 • פיתוח כישורי מחקר ופרסום
 • לימוד בקבוצת עמיתים היוצרת קהילת למידה חינוכית
 • רישות ארצי ובין-לאומי לצרכי מחקר
 • חבירה לקובעי מדניות מבוססת מחקר במערכת החינוך הישראלית
 • קבלת מלגה חודשית ומימון מלא של ההנחיה ושל הליווי


תחומי המחקר

 • הכשרת מורים בשדה: מודלים של למידה והנחיית סטודנטים בשדה
 • הוראה ולמידה
 • הערכה בחינוך ובהכשרת מורים
 • הכשרת מורים ומחנכים להכלה
 • חיים משותפים בחברה מקוטבת להעשרת הלמידה ולחיים עם מחלוקות
 • הוראה ולמידה בהשכלה הגבוהה
 • למידה מקוונת
 • מדיניות החינוך
 • תחומים אחרים שיוצעו על יד החוקרים, המכללות, מכון מופ”ת או משרד החינוך


מחקר ייחודי בנושאים:

מפגש מתעניינים בזום

יתקיים ביום ראשון, 14 בנובמבר 2021, י’ בכסלו תשפ”ב, בשעות 14:30 – 17:0

מועד אחרון להגשת מועמדות:
יום חמישי, 16 בדצמבר 2021,
י”ב בטבת תשפ”ב

מרצים וחוקרים - מוזמנים להתפתח ולהתקדם איתנו