קול קורא

להגשת מועמדות לתכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת

מחזור ז'

מכון מופ״ת מזמין חוקרים מתחילים אשר מרצים במוסדות האקדמיים להכשרת עובדי הוראה, להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית
פוסט-דוקטורט במחקר בחינוך, בעלי תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים שקודמות להגשת הבקשה. מחקר הפוסט-דוקטורט
יתבצע במכון מופ״ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.
מטרת תכנית זו היא לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר, להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם ולפנות זמן למחקר יישומי
בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.

תכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ״ת מזמנת לעמיתים:

  • פינוי זמן לצורכי מחקר
  • הנחיה צמודה בהבניה, בביצוע ובפרסום מחקר
  • פיתוח כישורי מחקר ופרסום
  • לימוד בקבוצת עמיתים היוצרת קהילת למידה חינוכית
  • רישות ארצי ובין-לאומי לצורכי מחקר
  • חבירה לקובעי מדיניות מבוססת מחקר במערכת החינוך הישראלית
  • קבלת מלגה חודשית ומימון מלא של ההנחיה ושל הליווי

תחומי המחקר

ההרשמה הסתיימה!

מועד אחרון להגשת מועמדות: יום חמישי, 3.12.2020, י״ז בכסלו תשפ"א

מרצים וחוקרים - מקומכם איתנו