אודותינו

מכון מופ"ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
תוכנית הפוסט (בתר)-דוקטורט מזמינה חוקרים מתחילים, בעלי תואר שלישי, להגיש מועמדות להשתתפות בתוכנית. התוכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם, שהמוסד מעוניין במיוחד לטפח ולקדם. המלצת המכללה/ ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה, היא תנאי סף לקבלה לתוכנית. עמיתי התוכנית יקבלו מלגת קיום אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר.
מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ"ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.

תחומי מחקר

 • הכשרת מורים
 • מחקרים על school based teacher educators מורים מכשירים (מאמנים), חונכים, מלווים, מובילים ומרכזי מקצוע
 • קהילות למידה מקצועיות
 • חשיבה, למידה והוראה
 • הערכה בחינוך ובהכשרת מורים 
 • מדיניות החינוך
 • אוכלוסיות מודרות
 • טכנולוגיה וחינוך
 • הנחלת השפה הערבית
 • אורינות אקדמית 
 • תחומים אחרים שיוצעו על ידי החוקרים,  מכון מופ"ת או משרד החינוך ויימצאו מתאימים.​​​

מבנה התוכנית

 • התוכנית תהיה מורכבת ממחקר אישי ומלמידת עמיתים. במהלך שנת הלימודים יתקיימו מפגשים קבועים שבהם המשתתפים יציגו את שלבי מחקרם וידונו בסוגיות מתודולוגיות ואחרות.
 • מחקר מונחה – כל משתתף ישתלב בקבוצת מחקר הכוללת מנחה ומשתתפים נוספים.
 • הרצאות – חברי הקבוצה יוכלו להצטרף לכנסים ולכל פעילות אחרת שיתקיימו במכון מופ"ת.

 

ועדת ההיגוי של התוכנית הפוסט-דוקטורט לחינוך במכון מופ"ת

פרופ' (אמריטה) עלית אולשטיין, האוניברסיטה העברית ירושלים, ראש תוכנית הפוסט-דוקטורט מכון מופ"ת, יו"ר ועדת ההיגוי                                              
פרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקנית ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפהד"ר עינת גוברמן,  ראש רשות המחקר, מכון מופ"תפרופ' לובה חרל"פ, מכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ בירושלים ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מנהלת מרכז המידע, מנהלת תוכנית הפוסט-דוקטורט, מכון מופ"ת
פרופ' פייסל עזאיזה נשיא ויו"ר המועצה האקדמית, מכללת סכנין
ד"ר אסנת רובין, ראש בית ספר להתמחות מקצועית, מכון מופ"ת
פרופ' חן שכטר, ראש מכון מופ"ת 

  

Riding Hood scientist graduate