אודותינו

מכון מופ"ת מעוניין לסייע למרצים שרכשו ידע בסיסי במחקר להמשיך ולקדם את כישורי המחקר שלהם, ולפנות זמן למחקר בתחומים שיתרמו להכשרת המורים ולמערכת החינוך.
תכנית לפוסט (בתר)-דוקטורט מזמינה חוקרים מתחילים, בעלי תואר שלישי, להגיש מועמדות להשתתפות בתכנית. התכנית מיועדת למרצים מבטיחים בראשית דרכם, שהמוסד מעוניין במיוחד לטפח ולקדם. המלצת המכללה/ ראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה, היא תנאי סף לקבלה לתכנית. עמיתי פוסט-דוקטורט יקבלו מלגת קיום  אשר תאפשר להם להקדיש זמן ניכר לצורכי המחקר.
מחקר הפוסט-דוקטורט יתבצע במכון מופ"ת בהנחיית פרופסורים לחינוך מן המכללות האקדמיות לחינוך ומבתי הספר לחינוך של האוניברסיטאות בישראל.

תחומי מחקר

 • הכשרת מורים
 • מחקרים על school based teacher educators מורים מכשירים (מאמנים), חונכים, מלווים, מובילים ומרכזי מקצוע
 • קהילות למידה מקצועיות
 • חשיבה, למידה והוראה
 • הערכה בחינוך ובהכשרת מורים 
 • מדיניות החינוך
 • אוכלוסיות מודרות
 • טכנולוגיה וחינוך
 • הנחלת השפה הערבית
 • אורינות אקדמית 
 • תחומים אחרים שיוצעו על ידי החוקרים,  מכון מופ"ת או משרד החינוך ויימצאו מתאימים.​​​

מבנה התכנית

 • התכנית תהיה מורכבת ממחקר אישי ומלמידת עמיתים. במהלך שנת הלימודים יתקיימו מפגשים קבועים שבהם המשתתפים יציגו את שלבי מחקרם וידונו בסוגיות מתודולוגיות ואחרות.
 • מחקר מונחה – כל משתתף ישתלב בקבוצת מחקר הכוללת מנחה ומשתתפים נוספים.
 • הרצאות – חברי הקבוצה יוכלו להצטרף לכנסים ולכל פעילות אחרת שיתקיימו במכון מופ"ת.

 

ועדת ההיגוי של התכנית לפוסט-דוקטורט לחינוך במכון מופ"ת

פרופ' (אמריטה) עלית אולשטיין, פרופ'  האוניברסיטה העברית ירושלים, ראש תכנית הפוסט דוקטורט מכון מופ"ת, יו"ר הוועדה                                                 
פרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקן ללימודים מתקדמים, אוניברסיטת חיפהפרופ' ברכה אלפרט, דקנית הפקולטה לחינוך, המכללה האקדמית בית ברלד"ר עינת גוברמן,  ראש רשות המחקר, מכון מופ"תד"ר מיכל גולן 
פרופ' מחמוד חליל, נשיא מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה
פרופ' לובה חרל"פ, מכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ בירושלים ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע, מנהלת מרכז המידע, מנהלת תכנית הפוסט דוקטורט, מכון מופ"תפרופ' ציפי ליבמן, נשיאת מכללת סמינר הקיבוצים
פרופ' מרים מבורך, מכללת תלפיות ומכון מופ"ת
ד"ר אסנת רובין, ראש בית ספר להתמחות מקצועית, מכון מופ"ת
פרופ' חן שכטר, ראש מכון מופ"ת 

  

Riding Hood scientist graduate