ד“ר דפנה גן

חינוך סביבה, אזרחות סביבתית, קיימות

מתגוררת בכפר חיים

תואר שלישי

NORTHEASTERN UNIVERSITY, CURRICULUM TEACHING AND LEARNING LEADERSHIP,6102
EDUCATION AND CITIIENSHIP: A CASE STUDY OE ENVIRONMENTAL ELEMENTARY TEACHERS AND PRINCIPALS PERSPECTIVES IN ISRAEL

מקום עבודה

מכללת סמינר הקיבוצים

ניסיון

  • פיתוח תוכניות חינוך סביבתי וניהול קורסי הכשרת המדריכים בחברה להגנת הטבע
  • הוראה במכללת סמינר הקיבוצים לתואר ראשון ולתואר שני בחינוך סביבתי
  • הקמת מרכז לחינוך לקיימות במכללת סמינר הקיבוצים

נושאי מחקר

  • תחושת מסוגלות לחנך לקיימות בקרב פרחי הוראה, ובקרב תלמידים לחולל שינוי סביבתי
  • תפיסת המושג מערכות ”אקולוגיות“ חברתיות באמצעות ניתוח ציורים
  • הקשר בין חינוך לקיימות לחינוך לאזרחות
  • פיתוח רגש חיובי בלמידה הקשורה ללמידה חוץ כיתתית
  • מנהיגות מבוזרת, מנהיגות סטודנטים ומנהיגות המובילה להטמעת הקיימות במערכות להשכלה גבוהה
  • השפעות רב תרבותיות על תפיסת מושגים מתחום הסביבה והחברה

פרט אקזוטי

אני מנגנת בצ'מבלו (יש לי תואר ראשון ושני במגמת ביצוע באקדמיה למוסיקה בירושלים). ניגנתי בפסטיבלים הגדולים
בישראל: אבו גוש, יחיעם, החג של החגים ועוד

פרסומים

גן, ד'., גל, א'. (2017). תפיסות של סטודנטיות מתרבויות שונות את המושג מערכות אקולוגיות -חברתיות על רקע הקונפליקט

הערבי – יהודי. מחקרי הנגב, ים המלח והערבה, 9(2): 32-47.

לאור, ט', גן, ד'. ואבישר, א'. (2018). פעילים סביבתיים בישראל  – מה מניע אותם? אקולוגיה וסביבה. 9(1):32-47

Dunitz, D, Avissar, I & Gan, D. (2017). Education for Sustainability: Using The Society/Environment and Global/Local Binaries as Catalyst for Pedagogical Renewal. In: N. Aloni & L. Weintrob Eds. Beyond Bystanders. Educational Leadership for a Humane Culture in a Globalizing Reality. pp. 318-317.

Avissar I. Alkaher I. Gan, D. (2017). The Role of Distributed Leadership in mainstreaming Environmental Sustainability into Campus Life in an Israeli Teaching College: A Case Study. International Journal of Sustainability in Higher Education. 19(3), 518-546.

Gan, D., A. (2017). Self-efficacy for Promoting EfS among Pre-service Teachers in Israel. Environmental Education Research, 1-14.