פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת הגשת מועמדות לתוכנית

הנחיות להגשה באמצעות טופס דיגיטלי

מועמדים יקרים,

מערכת מיון המועמדים הינה בסביבה דיגיטלית. אנא קראו את ההנחיות במלואן.

מילוי הטופס המקוון אורך כשעה לפחות. לאחר כניסה לטופס המקוון ניתן לצאת ולהיכנס שוב ולהשלים פרטים במועד מאוחר יותר. (בעת היציאה מן המערכת מתבצעת שמירה אוטומטית של הטופס. יחד עם זאת, מומלץ בעת הכניסה המחודשת לוודא שהפרטים אכן נשמרו). בנוסף, המערכת תבצע בדיקה אוטומטית ובמקרה של פרטים חסרים תתקבל התראה.

לפני ההגשה עליכם להכין את המסמכים המבוקשים ולשומרם בפורמט זה: שם פרטי שם משפחה – שם המסמך. לדוגמה: “יערה כהן – קורות חיים”.
מומלץ להכין תיקייה ייעודית ולשמור בה את כל המסמכים הנדרשים. מומלץ להכין את הנספחים בטרם התחלתם את הליך הרישום המקוון – זאת מאחר ויש לבקש חלק מן האישורים מגורמים אחרים.

ראו כאן את פירוט המסמכים שיש לצרף לטופס:

 • תמונה אישית ברורה, ממוקדת בפנים, ללא ילדים ובני משפחה  (JPEG ,TIFF)
 • קובץ קורות חיים
 • צילום של תעודת התואר השלישי (על כל צדדיה)  בנוסף, אישור על קבלת התואר
 • אישור העסקה עדכני והיקף משרה ממנהל כוח-האדם במוסד האקדמי להכשרת מורים לחינוך  – הממליץ
 • אישור יציאה לשנת הלימודים תשפ"ד  מנשיא/ת המכללה או מראש/ת בית הספר לחינוך באוניברסיטה.
 • רשימת פרסומים, מחולקת לפרסומים שפיטים (אשר עברו ביקורת עמיתים, בכתבי עת אקדמיים), ופרסומים לא שפיטים
 • מאמר, פרסום או תוכנית לימודים שפורסמו ובהם המועמד/ת הינם מחבר/ת ראשון/ה או שותף/ה

תשומת הלב כי שני מכתבי ההמלצה* לא יצורפו לטופס המקוון ויש לבקש שהם ישלחו ישירות על-ידי הממליץ לכתובת: postdoc@macam.ac.il
*שני מכתבי המלצה חתומים – אחד ממנחה הדוקטורט והשני מנשיא או מרקטור המוסד האקדמי הממליץ

תהליך ההגשה:

 1. היכנסו לטופס המקוון 
 2. הירשמו באמצעות כתובת דוא”ל אלקטרוני שתבחרו, באמצעות Gmail או בכתובת אחרת.
 3. מלאו את השדות השונים בטופס הרישום; הקפידו לענות תשובות מדויקות, בהתאם להנחיות.
 4. בתום ההגשה ודאו כי המערכת שלחה הודעה לכתובת המייל שעודכנה בטופס המקוון – שהטופס הוגש