שאלות ותשובות

תנאי קבלה

כן, תכנית הפוסט-דוקטורט במופ"ת מיועדת לסגל המרצים במכללות האקדמיות לחינוך ובתי הספר לחינוך באוניברסיטאות.

תנאי הסף לתכנית הוא עד חמש שנים מהענקת התואר. למכון מופ"ת יש תכניות נוספות המתאימות לסגל מרצים בכיר. רשות המחקר מציעה תכניות שונות לחוקרים (שבתון במכון מופ"ת,  ועדת מחקר בין מכ​ללתית, וקבוצות עניין). אנא פנו לאתר המכון לאיתור התכניות המתאימות עבורכם.

כן, אפשר להגיש מועמדות גם אם הדוקטורט הוא מתחום דעת אחר.

הרשמה

כן, המפגש אינו חלק משלבי המיון של התכנית, אלא מפגש בלתי פורמלי עם מארגני התכנית לקבלת מענה ישיר לשאלות.

ראשית יש להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון, ולאחר קבלת אישור על ההרשמה יש למלא ולהגיש את כל הטפסים והמסמכים הנדרשים.

יש להגיש קורות חיים בנוסף לטופס הרשמה מלא כנדרש. ​ 

בטופס המועמדות ישנם 2 סעיפים בהם יש להציג את תפיסת העולם המחקרית שלך, המחקרים שבצעת בעבר והמחקר שברצונך לבצע בתכנית הפוסט. היות והתאמת המנחה נעשית רק לאחר הקבלה לתכנית, הצעת המחקר המלאה מוגשת מחצית השנה לאחר תחילת התכנית ונעשית בהנחייה מלאה של המנחה.​

מכתבי ההמלצה יישלחו ישירות על-ידי הממליץ לכתובת רכזת התכנית postdoc@macam.ac.il​.

ניתן להגיש מועמדות פעמיים בלבד​.

תנאי השתתפות בתכנית

עמיתי התכנית ייפגשו פעמיים בחודש במכון מופ"ת, ליום מרוכז של הרצאות ולימוד עמיתים.

התכנית תתקיים בימי ראשון.

על-פי מגבלות משרד החינוך העומדות על תשלום של 140% משרה, על המלגאי לשמור על היקף משרה של עד 100% במוסדות האקדמיים לחינוך.​ יש להביא בחשבון כי המחקר ופרסומו דורשים זמן רב. בנוסף, עמיתי המחקר יידרשו להגיש דוחות תקופתיים, ואנו שואפים לקדם את המחקר לכיוון פרסום.

איתור מנחה

לא, על המועמדים להגיש ראשית טופסי הרשמה ולעבור ריאיון קבלה אישי. רק לאחר קבלת אישור קבלה לתכנית, צוות התכנית ימליץ על מנחה בשיתוף חוות דעתו של המועמד. הפני​ה למנחה תיעשה על-ידי צוות התכנית.

מכון מופ"ת יסייע באיתור מנחים עבור נושאים שאינם ברשימה.

דחייה

לא, מכון מופ"ת אינו נותן הסברים אישיים לדחיית מועמדות. עם זאת אנו ממליצים לקרוא שוב את הדרישות להגשת מועמדות ולבחון אם ניתן לשפר את סיכויי הקבלה לקראת הגשת בקשה נוספת בשנה הבאה.

 • תהליך הגשת הטפסים לא הושלם.
 • המועמד/ת אינו/ה מרצה במוסד אקדמי להכשרת מורים.
 • הדוקטורט הוענק שש שנים ויותר לפני הגשת המועמדות.
 • היקף המשרה במוסדות האקדמיים המכשירים עובדי הוראה נמוך מ-40%.
 • הצעת המחקר אינה ממוקדת דייה ואין בה משום חידוש.
 • הריאיון האישי לא היה משכנע (ידע לא מבוסס דיו על נושא המחקר, תכנון ראשוני לא מספק של המחקר).
 • חוקר/ת בכיר/ה בעל/ת פרסומים רבים בתחום החינוך.
 • המועמד/ת בעל/ת פוסט-דוקטורט קודם בתחום החינוך.
 • להקפיד על הגשת מועמדות בהתאם להנחיות המפורטות.
 • לוודא שיש לי לפחות פרסום אחד שפיט, בכתב עת בין-לאומי.
 • להכין הצעת מחקר ממוקדת וחדשנית בתחום ההכשרה להוראה או החינוך.​​

מועמדים אשר לא התקבלו זכאים להגיש ערעור לוועדת ערעורים תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה. הוועדה תתכנס לאחר הגשת ערעור ותכלול את ראש התכנית, מנהלת התכנית, רכזת התכנית ונציג נוסף מחברי ועד ההיגוי אשר לא בחן או ראיין  את המועמד. תשובה תינתן תוך 21 יום מיום הגשת הערעור (לא כולל ימי מנוחה וחופשה).