מפירות הפוסט

דף בבנייה, יתעדכן בקרוב

 סמדר בר-טל

Bar-Tal, S., & Asterhan, C. S. C. (2017). Going behind the scenes at teacher colleges: Online student knowledge sharing through social network technologiesInterdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning, 13, 167-184

קישור למסע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=14473

לילך ניישטט

Naishtat-Bornstein, L. & Naveh, E. (2018). Empathy vs. critical reflection: Encountering Holocaust testimonies in an Israeli classroom. Journal of International Social Studies, 8 (1), 4-36

קישור למס"ע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=14576

וורוד ג'יוסי

Bekerman, Z., Jayusi, W. (2019). Does teaching on the "Other" side create a change, Teaching and Teacher Education, 77, 160-169

קישור למסע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=16757

ג'יוסי, ו' וזלמנסון לוי, ג' (2018). רב-תרבותיות וחיים משותפים בין יהודים/ות וערבים/ות במוסדות אקדמיים להכשרת מורים ומורות: מסמך המלצות 2018. תל אביב האגודה לזכויות האזרח

קישור למסע  http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=16839

אחיטוב סיגל

Achituv, S. & Hertzog, E. (2018). Partners or managers? Mothers or bosses? Conflicting identities of Israeli daycare managers. Early child development and care, 1-14 DOI: 10.1080/03004430.2018.1552948

קישור למס"ע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=16802

עדי בינס

בינס, ע' (2019). רצוי ומצוי בקליטת מהגרים במערכת החינוך בישראלהגירה 9,  חורף תשע"ט

קישור למס"ע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=16823

נילי אלון עמית

Alon Amit, N.& Court, D. (2018). Contemporary Israeli theory and philosophy of education: Major trends and practical implications in the multicultural construction of Israeli education Curriculum and Teaching, 33(2), 23-46.

מרי גוטמן

Gutman, M. (2018). Ethical dilemmas in senior teacher educators' administrative work. European Journal of Teacher Education. 41(5), 591-603 DOI: 10.1080/02619768.2018.1531124

קישור למסע http://portal.macam.ac.il/ArticlePage.aspx?id=16771