מפירות הפוסט

דף בבנייה, יתעדכן בקרוב

04/01/2023

פרסומי הפוסט (80)

מחזור א (19)

סיגל אחיטוב / Achituv Sigal

 1. Achituv, S., & Hertzog, E. (2018). Partners or managers? Mothers or bosses? Conflicting Identities of Israeli Daycare Managers. Early Child Development and Care. 1-14. https://DOI: 10.1080/03004430.2018.1552948
 2. Achituv, S., & Hertzog, E. (2019). ‘Sowing the seeds of community’: Daycare managers participating in a community approach project. Educational Management Administration & Leadership, 48(6), 1080-1099. https://doi.org/10.1177/1741143219873076
 3. אחיטוב, ס. והרצוג, א. (2021). "לפני שאת מזמינה אורחים את חייבת לנקות את הבית": זהות נשית ומקצועית של מנהלות מעונות-יום בישראל חוקרים@הגיל הרך ,14, 1- 30.

https://kindergarten.levinsky.ac.il/wp-content/uploads/sites/13/2021/05/lifney_sheat_mazmina_orhim.pdf

רעיה אלון / Raaya Alon

 1. Alon, R., Cinamon, R. G., & Aram, D. (2021). Working adults' future occupational plans: the contribution of role characteristics, social support, and occupational self-efficacy. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 1-21. https://doi.org/10.1007/s10775-021-09496-x

סמדר בר טל / Smadar  Bar-Tal

 1. Bar-Tal, S. Asterhan, C. (2017). Going behind the scenes at teacher colleges: Online student knowledge sharing through social network technologies. Interdisciplinary Journal of e-Skills and Lifelong Learning 13, 1-18. Retrieved from https://scholars.huji.ac.il/sites/default/files/christaasterhan/files/ijell_2017_bar-tal_asterhan_preproof.pdf
 2. Bar-Tal, S. Asterhan, C. (2021). Students, social Network technology and learning in higher education: Visions of collaborative knowledge construction vs. the reality of knowledge sharing.  The Internet and Higher Education. 100787. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2020.100787

וורוד ג'יוסי / Jayusi Wurud 

 1. Jayusi, W., & Bekerman, Z. (2020). Yes, We Can! Palestinian-Israeli Teachers in Jewish-Israeli Schools. Journal of Teacher Education71(3), 319-331. https://doi.org/10.1177/0022487119849869
 2. Jayusi, W. & Bekerman, Z. (2019). Does Teaching on the "other" side make a change? Teaching & Teacher Education, 77: 160-169. https://org/10.1016/j.tate.2018.10.003
 3. ג'יויסי,ו. ובקרמן, צ. (2020) הבחירה במרחב של הרוב. בתוך א. פאול בנימין ור. רווינגולד (עורכים). מרחבים משותפים במערכת החינוך ובאקדמיה. מכון מופ"ת והמכללה האקדמית בית ברל. עמ' 79 -95.

עדנאן גריביע / Gribiea Adnan

 1. גריביע, ע. קופפרברג, ע.ובן-אשר, א. (2020). מילדות ועד לאקדמיה: מסעם הנרטיבי ומיצובם החברתי של פרחי-הוראה בדואים בדרום הארץ. עיונים בחינוך, 20, 246-221.
 2. Gribiea, A., Ben-Asher, S., & Kupferberg, I. (2019). Silencing and silence in Negev Bedouin students’ narrative discourse. Israel Affairs, 25(4), 617-634. https://org/10.1080/13537121.2019.1626080
 3. גריביע, ע. (בדפוס). מגשימים את חלומם: דילמות ואתגרי אינטגרציה של פרחי הוראה בדואים הלומדים במכללה מרובת תרבויות בדרום הארץ. בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.

אימאן אבו-חנא נחאס / Eman Nahhas

 1. Nahhas E., (2020) Multiculturalism and inter-faith understanding at teaching colleges in Israel: Minority vs. majority perspectives. Journal of Religious Education. 115:4, 436-451. https://doi.org/10.1080/00344087.2020.1770012
 2. נחאס, אבו חנא, א. (בדפוס) רב- תרבותיות במכללה להכשרת מורים ערביים. בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.

לילך ניישטט / Naishtat Bornstein Lilach

 1. Naishtat Bornstein,L. & Naveh, E. (2017). From Empathy to Critical Reflection: The Use of Testimonies in the Training of Holocaust Educators. Journal of International Social Studies, 8(1), 4-36. Retrieved from https://www.iajiss.org/index.php/iajiss/article/view/329/273

דינה ציבולסקי / Tsybulsky Dina

 1. Levin, I. & Tsybulsky, D. (2017). Digital Tools and Solutions for Inquiry Based STEM Learning. Hershey, PA: IGI Global
 2. Levin, I. & Tsybulsky, D. (2017). Optimizing STEM Education With Advanced ICTs and Simulations. Hershey, PA: IGI Global
 3. Tsybulsky, D. & Levin, I. (2017). Inquiry-Based Science Education and the Digital Research Triad. In I. Levin & D. Tsybulsly (Eds.), Digital Tools and Solutions for Inquiry Based STEM Learning. (pp. 140-165). Hershey, PA: IGI Global. Retrieved from https://www.tau.ac.il/~ilia1/inquiry-based-science-educa.pdf
 4. Tsybulsky, D. & Levin, I. (2019). Science Teachers’ Worldviews in the Age of the Digital Revolution: Structural and Content Analysis. Teaching & Teacher Education, 86, 102921. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.102921

מחזור ב (32)

איה בן הרוש / Ben-Harush Aya

 1. Ben-Harush, A. and Orland-Barak, L. (2019). "Triadic mentoring in early childhood teacher education: the role of relational agency", International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 8(3), pp. 182-196. https://org/10.1108/IJMCE-10-2018-0055

מרי גוטמן / Gutman Mary

 1. Gutman, M. (2018). Ethical dilemmas in senior teacher educators’ administrative work. European Journal of Teacher Education, 41(5), 591-603. https://DOI: 1080/02619768.2018.1531124
 2. Gutman, M. (2019). International mobility and cultural perceptions among senior teacher educators in Israel: ‘I have learned to suspend judgment’, Journal of Education for Teaching. 45(4), 461-475. https://DOI:10.1080/02607476.2019.1639264
 3. Gutman, M. (2019). Retrospective view of the early career: three landmarks in building resilience in academic administration among Israeli teacher training college principals, Journal of Educational Administration and History, 52(2), 165-177. https://DOI: 10.1080/00220620.2019.1633287
 4. Gutman, M., & Oplatka, I. (2021). “Maintaining the image of a desired teacher”: major issues of late-career senior teacher educators. Educational Studies, 47(5), 538-553. https://doi.org/10.1080/03055698.2020.1717930
 5. Gutman, M. (2020). “Balance as a way of lifework”: early career choices among Israeli senior teacher educators. Teaching Education. 33(1), 1-12. https://doi.org/10.1080/10476210.2020.1793938
 6. Gutman, M. (2021). From teacher to senior teacher educator: exploring the teaching-research nexus in Israeli Academic Colleges of Education, Journal of Education for Teaching, 47(3), 439-453. https://doi.org/10.1080/02607476.2021.1886570
 7. Gutman, M. (2021). Leading a Professional Learning Community for teacher educators: inquiry into college principals’ motives and challenges. Teacher Development, 25:3, 263-277. https://DOI: 1080/13664530.2021.1901772
 8. Gutman, M. (2021). This is the Art of Team Leadership. Pedagogical Dialogue 1(35), 26-34.
 9. גוטמן, מ. (2020) מאפייני ניידות בינלאומית במסגרת התוכנית Erasmus+ והשפעותיה על חוויות תרבות של מורי מורים. בתוך: מ. גוטמן, ד. קורט (עורכות). סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.
 10. גוטמן, מ. וקורט ד. (דפוס). סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.
 11. מרקוביץ, ס. וגוטמן, מ. (בדפוס). מה הוביל לסגירת גני ילדים רב-תרבותיים? אתגרי ניהול ואינטגרציה בין ילדים דתיים וחילוניים- חקר מקרה. בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.

נילי אלון עמית / Amit, Alon

 1. Amit, Alon, N. & Court, D. (2018). Contemporary Israeli theory and philosophy of education: Major trends and practical implications in the multicultural construction of Israeli education. Curriculum and Teaching, 33(2), 23-46. https://doi.org/10.7459/ct/33.2.03
 2. אלון עמית, נ. (2020). כיצד נשפר את החינוך הישראלי? – מבט רב תרבותי על חשיבה ישראלית אודות החינוך בתוך: א. הורביץ וי. הרפז (עורכים), קידום מערכת החינוך בישראל: דעת מומחים. הוצאת הקיבוץ המאוחד. at/flrU0/
 3. אלון עמית, נ. וקורט, ד. תכניות חינוך גלובאליות והתאמתן לישראל: חשיבה חינוכית רב-מגזרית בקרב הוגי פילוסופיה של החינוך. בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.

עדי בינס / Binhas Adi

 1. Binhas, A., & Yaknich, L. (2019). You Have to Start from Scratch and You Need Someone by Your Side”: Perspectives of Parents and Teachers on Immigrant Students’ Adaptation to School. International Migration57(5), 252-270. https://doi.org/10.1111/imig.12608
 2. בינס, ע. (2019). רצוי ומצוי בקליטת מהגרים במערכת החינוך בישראל. הגירה 9, 16-37. מאוחזר מ at/nwMV9.
 3. Binhas, A. (2020). Teachers as Street Level Bureaucrats and Their Role as Cultural Mediators in the Integration of Immigrants – The Israeli Case in Education, Israel Affairs, 26(5), 739-758. https://doi.org/10.1080/13537121.2020.1806694
 4. Binhas, A. (2019). Long‑Term Immigrants as Teachers of New Immigrant Students. Future Human Image 12, 5-11
 5. Binhas, A. (2020). Differences between schools in implementing an immigrant-integrating policy. In Z. Gross (Ed.), Migrants and Comparative Education (pp.166-185). Brill Sense
 6. בינס, ע. (בדפוס). ניבור או ניכור? מהגרים ותיקים כמורי מהגרים בעידן רב-תרבותי וטראנס לאומי. בתוך ש'ק דורון, ר' חיראק וד' אייזנקוט (עורכים), אתגרים ומגמות בחברה הישראלית במבט רב-תחומי, הוצאת רסלינג והמכללה האקדמית אשקלון
 7. בינס, ע. (2020). "בשבילי, כמורה עולה, ללמד עולים זה כמו להסתכל במראה" – מהגרים ותיקים כמורי מהגרים בעידן רב-תרבותי וטראנס לאומי. בתוך: ר', שגיא, ל', ביברמן-שלו, י', גילת (עורכים). חינוך במרחבים רב-תרבותיים : מפגשים בין תרבויות בבית הספר ובהכשרת מורים. הוצאת רסלינג, תל אביב ישראל
 8. Binhas, A. (in press). Veteran Immigrants as teachers of immigrants in a multicultural and transnational era. in R. Sagi and Y. Gilat (Eds.), Cultural diversity, Levinsky College
 9. בינס, ע. (בדפוס) מדיניות קליטה ואינטגרציה של תלמידים עולים ותפקיד צוותי ניהול: לומדים על אינטגרציה מהשטח. בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.

נג'ואן סעאדה /  Saada Najwan

 1. Saada, N. (2020). Teachers’ Perceptions of Islamic Religious Education in Arab High Schools in Israel. In M. Huda, J. Safar, A.K. Mohamed, K.A. Jasmi and B. Basiron. (Eds.), Global Perspectives on Teaching and Learning Paths in Islamic Education, (pp 135-163). Hershey, IGI Global.
 2. סעאדה, נ., שווארץ-פרנקו ובן-חיים, א. (בדפוס). חינוך לרב-תרבותיות ולהכרת האחר באמצעות : MOOCחקר מקרה. בתוך: בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.

ראויה חאיק /Hayik Rawia

 1. Hayik, R. & Weiner-Levy, N.(2019) Prospective Arab teachers’ emotions as mirrors to their identities and culture. Teaching & Teacher Education., 85, 36-44. https://doi.org/10.1016/j.tate.2019.05.006
 2. Hayik, R. (2021). A ballerina with a hijab: An Arab EFL teacher’s identity between cultural norms and change. Review of Education, Pedagogy, and Cultural Studies, 1-23. https://doi.org/10.1080/10714413.2021.1891720

רותם שפירא / Schapira Rotem

 1. Schapira R, Anger Elfenbein H, Amichay-Setter M, Zahn-Waxler Cand Knafo-Noam A (2019). Shared Environment Effects on Children's Emotion Recognition. Frontiers in Psychiatry, 10, 215. https://doi: 10.3389/fpsyt.2019.00215

שרון הרדוף יפה / Hardof Yaffe Sharon 

 1. Hardof-Jaffe, S., Schwarz, B., & Flum, H. (2020). Accelerated Professional Identity Development Through Social Network Sites. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects16(1), 65-92. https://doi.org/10.28945/4614

הלן מועלם קאוקנדה / Hellen Kakounda-Muallem

 1. קאוקנדה, ה. (בדפוס) הסתגלותם של פרחי הוראה ערבים למצבי מצוקה ומשבר כדפוס של אינטגרציה: גיבוש מודעות חברתית וזהות תרבותית. בתוך מ' גוטמן וד' קורט (עורכות). סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.
 2. Kakounda-Muallem, M. (2022). The cultural identity of Education students from East Jerusalem studying in an Israeli College in West Jerusalem. Journal of the European Teacher Education Network, 48-70. https://etenjournal.files.wordpress.com/2022/09/2022-4-the-cultural-identity-of-education-students-from-east-jerusalem.pdf

מחזור ג (11)

מיטל נשיא / Nasie Meital

 1. Nasie, M. & Diesendruck, G. (2020). What Children Want to Know about In- and Out-Groups, and How Knowledge Affects their Intergroup Attitudes. Social Development. 29, 443-460. https://doi.org/10.1111/sode.12408
 2. נשיא, מ. ודיזנדרוק, ג. (בדפוס) להכיר את האחר: כיצד מידע על האחר משפיע על עמדות בין- קבוצתיות של ילדים ? בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.
 3. Nasie, M., Ben Yaakov, O., Nassir, Y., & Diesendruck, G. (2022). Children’s biased preference for information about in-and out-groups. Developmental Psychology, 58(3), 493. https://doi.org/10.1037/dev0001304

מיכל גטניו קאלוש /Michal  Gatenio-Kalush

 1. Gatenio-Kalush, & Cohen, (2019). Creating "a safe haven": Emotion-regulation strategies employed by mothers and young children exposed to recurrent political violence. Journal of Child & Adolescent Trauma 13, 493–503. https://doi.org/10.1007/s40653-019-00299-5
 2. גטניו קאלוש, מ. (בדפוס) מאפייני חינוך לרב תרבותיות במסגרת קורס אוניברסיטאי מקוון בצל משבר הקורונה. בתוך: מ. גוטמן וד. קורט (עורכות), סוגיות ודילמות בהוראה בהקשר הרב-תרבותי: אינטרנציונלזציה, אינטגרציה וחינוך להכרת האחר. הוצאת מכון מופ"ת.

אבתיסאם מרעי סרואן / Marey Ibtisam

 1. Marey, I. (2020) Seeing through their eyes’: Towards understanding risk and protection perspectives of young Bedouin children in the unrecognized villages of the Naqab. Children & Society. 34(2), 151-169 https://doi.org/10.1111/chso.12364
 2. מרעי-סרואן, מ. מחקר מודע-הקשר ושימוש בשיטות ויזואליות להבנת תפיסות סיכון ומוגנות בקרב ילגי גן: המקרה של ילדים בדואים מהכפרים הבלתי מוכרים בנגב. (2021). חוקרים@הגיל הרך, 11, 124-81. https://kindergarten.levinsky.ac.il/wp-content/uploads/sites/13/2020/06/tfisot_sikun_muganut_yaldei_gan.pdf

 דנה שוהם קוגלמס / Shoham Kugelmass Dana

 1. Shoham Kugelmass, D. Kupferberg. I. (2020). Experienced mainstream teachers and student teachers position themselves explicitly and implicitly in relation to inclusive classrooms: Global and local implications. Journal of Education for Teaching, 46:3, 379-394. https://DOI: 10.1080/02607476.2020.1756692
 2. שוהם קוגלמס, ד. (בדפוס). הכשרת מורים כלליים במגזרים היהודי והערבי לאינטגרציה בכיתות: עצמתו של מודל ה- PDS כמרחב להתפתחות מקצועית רב תרבותי

ענת בן-גל / Ben-Gal Anat

 1. Ben-Gal, A. & Mikuincer, M. (2021). Attachment and task persistence: Attachment orientations, perception of teacher’s responsiveness and adolescents’ persistence in academic tasks. Attachement & Human Development, 23(5), 665-686. https://DOI: 10.1080/14616734.2020.1865425

מיכל לוי / Michal Levy

 1. Levy, M., & Khoury-Kassabri, M. (2021). Female teachers’ coping styles with negative emotions in student aggression. European Journal of Psychology of Education, 1-24. https://doi.org/10.1007/s10212-021-00573-x

מחזור ד (8)

תהלה הרץ / Hertz Tehila

 1. הרץ, ת. וקופפרברג ע'. (2021). "הייתי רוצה שיהיה טוב, לא יודעת להגדיר מה זה טוב": החיפוש אחר קולה של אישה צעירה על קצה רצף הסיכון בישראל. עיונים בשפה וחברה, 14(1—2),42-23.
 2. Hertz, T. (2020). “This is a place for girls; respect that”: How at-risk girls feel about male presence in locked residences. Children and Youth Services Review118, 105380. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105380

בעז סתוי / Stavi Boaz

 1. סתוי, ב. (2021). תרומתו של לימוד תנ"ך לעיצוב זהותם הקולקטיבית של הלומדים בחינוך הממלכתי. גילוי דעת, 18, 87 -107. https://www.smkb.ac.il/media/bkclwayw/gilui_daat_2021_stavi.pdf

נמרוד טל / Tal Nimrod

 1. Tal, N. & Hofman, A. (2021). "Beyond the Curriculum: Teaching History in Israeli Classrooms, 1970s-1980s". History of Education50(6), 837-854.‏ https://doi.org/10.1080/0046760X.2021.1906456

אימאן קשקוש / Kashkush Iman

 1. Kaskosh, E., & Khateb, A. (2021). Implementing Meta-cognitive Learning Strategies to Improve Intertextual Arabic Comprehension Competences: An Intervention Study Among Arabic-speaking Tenth Graders. Theory and Practice in Language Studies, 11(7), 757-767. https://tpls.academypublication.com/index.php/tpls/article/view/1124/855

אדם הישראלי / Adam Haisraeli

 1. Haisraeli, A. Fogiel-Bijaoui, S. (2021). Parental involvement in school pedagogy: A threat or a promise? Educational Review, 1-20. https://DOI: 10.1080/00131911.2021.1935489

דפנה גן /  Dafna Gan

 1. Gan, D. (2021). Environmental education leadership–the perceptions of elementary school principals as expressed in their drawings and explanations. Environmental Education Research, 27(10), 1440-1466. https://doi.org/10.1080/13504622.2021.1959899

מירית רחמים / Rachamim Mirit

 1. Rachamim, M., Berman, A., & Koichu, B. (2022). Using scaffolds in support of teachers as task designers in geometry: a case study. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 1-21. https://doi.org/10.1080/0020739X.2022.2100293  

מחזור ה (7)

שרית בן-זקן / Sarit Bar-Zaken

 1. Sarit, B. Z., & Walsh, S. D. (2021). Bridging the cultural gap: Challenges and coping mechanisms employed by Arab art therapists in Israel. The Arts in Psychotherapy, 101853. https://doi.org/10.1016/j.aip.2021.101853
 2. Zaken, S. B., & Walsh, S. D. (2022). Dual-cultural identities: An analysis of images by Arab art therapists in Israel. International Journal of Art Therapy, 1-11. https://doi.org/10.1080/17454832.2022.2128842

תמר למפרום / Tamar Lammfromm

 1. Lammfromm, T. (in press). Bible Teaching in State Elementary Schools in Israel: Agency and Curriculum-defined Goals. Journal of Jewish Education

ריבי פריי לנדאו / Rivi Frei-Landaua

 1. Frei-Landaua, R., Orland-Barak, L. & Muchnick-Rozonov, Y., (2022). What's in it for the observer? Mimetic aspects of learning through observation in simulation-based learning in teacher education. Teaching and Teacher Education, Advanced publication https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103682

עביר שחברי קאסם / Abeer Shahbari Kassem

 1. Kassem, A. S., & Amara, M. (2022). Palestinian kindergarten teachers 1in Israel and Arabic education policy: Language practice, ideology, and management. Language Problems and Language Planning. Advance online publication.  https://doi.org/10.1075/lplp.21041.sha

תמה חלפין / Halfin Tama

 1. Halfin, T. (2022). Time, Collectivity and Self-Formation in the Shomriya Educational Institution, 1937–1953. Israel Studies, 27(3), 94-117. https://DOI:10.2979/israelstudies.27.3.05

מטי זכאי משיח / Matti Zakai-Mashiach

 1. Zakai-Mashiach, M. (2022)."I was like a bird without wings" – Autistic women’s retrospective experience in general schools. Journal of Autism and Developmental Disorders. https://doi.org/10.1007/s10803-022-05717-6

מחזור ו (2)

אבישג אדרי / Avishag Edri

 1. Edri, A., & Court, D. (2022). "We had time for ourselves" – Israeli Homeschooling Graduates Talk About Their Learning and Activities in Homeschooling. The Qualitative Report, 27(10), 2278-2294. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5518

אסתי תאומים בן מנחם /Esti Teomim Ben-Menhaem

 1. Menachem, E. T. B., & Elkad-Lehman, I. (2022). How relevant is it? Public Elementary School Teachers Encounter Ancient Jewish Texts. L1-Educational Studies in Language and Literature, 22, 1-22 https://doi.org/10.21248/l1esll.2022.22.1.375

מרינה טל /Marina Tal

 1. Tal, M., Zerkec, D., Hugeract, M. and Hofstein, A. (in press) Chemistry teachers’ awareness of sustainability through social media: cultural differences. In: Digital Learning and Teaching in Chemistry; Advances in Chemistry Education Series