מנחי תוכנית הפוסט-דוקטורט ותחומי מחקרם

הפנייה למנחים תיעשה על-ידי צוות התוכנית, לאחר אישור קבלה לתוכנית הפוסט-דוקטורט

שםמוסד שייכותנושאי/תחומי מחקרפרדיגמה מחקרית
פרופ׳ ח'אולה אבו בקר מכללת אל-קאסמי זוגיות ומשפחה, מגדר, חברה ערבית, אינטליגנציה רגשית בהכשרת מורים, הדרה במערכת החינוך הערבית, ספרות ילדים ערבית, חינוך מיני ואלימות מינית. מחקר איכותני
פרופ׳ איסמעיל אבו סעד אוניברסיטת בן גוריון  ערכים תרבותיים ורב תרבותיות בחברה משתנה.
פרופ׳ ניר אוריון מכון ויצמן למדע למידה, מיומנויות חשיבה וסביבות למידה common sense
פרופ׳ לילי אורלנד-ברק אוניברסיטת חיפה הכשרת מורים, למידה פרופסיונאלית, הדרכה מחקר איכותני
פרופ׳ אילנה אלקד-להמן מכללת לוינסקי לחינוך פיתוח חשיבה בהוראה (בכלל) אינטרטקסטואליות; ייצוגים ספרותיים ותרבותיים לסוגיות חברתיות; פרשנות בכלים מהספרות במחקר איכותני. מחקר איכותני
פרופ׳ מוחמד אמארה המכללה האקדמית בית ברל בלשנות חברתית בזיקה לשפות האנגלית, הערבית והעברית; זהות קולקטיבית: שפה וזהות, שפה ומגדר; דו-לשוניות; חינוך לשוני; מדיניות לשונית.
פרופ׳ (אמריטה) אמית יאירה הפואטיקה של הסיפור המקראי, היסטוריוגרפיה ואידיאולוגיה במקרא, דרכי הפולמוס והוראת מקרא.
פרופ׳ דורית ארם אוניברסיטת תל-אביב הבנת תיווך המבוגרים להתפתחות ילדים צעירים וקידומו בחברה היהודית והערבית. חקר אופי האינטראקציה של הורים וגננות עם ילדים בעת קריאת ספר וכתיבה, ובחינת משמעותו להתפתחות ניצני האוריינות הרגשית חברתית של הילדים; המחקרים בוחנים אינטראקציות אלה בקרב ילדים עם התפתחות תקינה, ילדים עם צרכים ייחודיים (לקות שמיעה או לקות קשב) וילדים ממצב חברתי כלכלי נמוך; פיתוח והערכה של תכניות התערבות לקידום רמת התיווך של הורים וגננות, בשאיפה לקדם ניצני אוריינות והסתגלות רגשית חברתית של ילדי גן .
פרופ׳ דני בן-צבי אוניברסיטת חיפה פיתוח חשיבה סטטיסטית, קהילות למידה, טכנולוגיות למידה והוראה, מדע אזרחי מחקר איכותני
פרופ׳ יהודה בר שלום האוניברסיטה העברית ירושלים יזמות חינוכית וחברתית. גישות פסיכו חינוכיות. ייעוץ חינוכי. נרטיבים של מורים.  
פרופ׳ (אמריטוס) חיים גזיאל אוניברסיטת בר-אילן , המכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ מדיניות ומינהל החינוך
פרופ׳ יעל גילעת אורנים המכללה האקדמית לחינוך תולדות האמנות ותרבות חזותית; חקר האמנות העכשווית בישראל; אמנות נשים ומגדר; מרחב ציבורי ונוף לשוני; אימהיות ואימהות באמנות; זיכרון, שכול והנצחה; טרנס-לאומיות ומפגשים בין תרבותיים באומנויות; זהות ואחרות; ארטיביזם וקראפטיביזם; הזהות המוכללת של "מורה/אומן.ית/חוקר.ת" ;חינוך דרך האומנות; רב תחומיות במדעי הרוח והאומנויות; צורפות יהודי תימן בישראל. מחקר עיוני ופרשני; תיאוריות ביקורתיות; פרספקטיבות מגדריות ופמיניזם; מחקר מבוסס יצירה: ABR וA/R/T ography; מחקר חזותי; Mixed-Methods
פרופ׳ איציק גילת מכללת לוינסקי לחינוך פניות לעזרה בעת מצוקה, סיוע נפשי, יחסי הורים – צוותי חינוך, רב-תרבותיות בחינוך, מעמד המורה
פרופ׳ זהבית גרוס אוניברסיטת בר-אילן הוראת שואה, חינוך לשלום, חינוך דתי פרדיגמה קונסטרקטיביסטית, מחקר איכותני אך גם mixed methods
פרופ׳ גיל דיזנדרוק אוניברסיטת בר-אילן קטגוריזציה חברתית בילדים ניסויי- כמותי
פרופ׳ עמוס הופמן היסטוריה תרבותית של אירופה בעת החדשה המוקדמת עם דגש על תקופת הנאורות (מאות 18-17).
פרופ׳ (אמריטוס) אבי הופשטיין מכון ויצמן למדע הוראת המדעים פיתוח ומחקר. שיפור דרכי הלמידה וההוראה במדעי הטבע
פרופ׳ (אמריטה) אסתר הרצוג המכללה האקדמית בית ברל , מכללת לוינסקי לחינוך השתלבות ילדי מהגרים במערכת החינוך; סוגיות מגדריות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי; היבטים פוליטיים וכלכליים של מערכת החינוך; הוראת השואה מזווית מגדרית; העצמה ומנהיגות בקרב נערות; מדיניות הרווחה ביחס לילדים ונוער.
פרופ׳ נעמי וינר-לוי המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין פסיכולוגית חברתית. חוקרת נשים מקבוצת מיעוט (דרוזיות, בדוויות סטודנטיות מקרב עולי אתיופיה, מדריכות תיירים משבט ההמונג בויטנאם, ועוד) את התמודדותן בקרב חברת הרוב ובמסודות להשכלה גבוהה, כמו כן מחקריה בחנו את ההשלכות השונות של מעברי תרבות על זהות
פרופ׳ ענת זוהר האוניברסיטה העברית ירושלים פיתוח חשיבה מסדר גבוה, מטה-קוגניציה, חשיבה של מורים ופרחי הוראה, מנהיגות פדגוגית. כמותי ואיכותני
פרופ׳ רות זוזובסקי אוניברסיטת תל-אביב , מכללת סמינר הקיבוצים השוואת תהליכי למידה ותוצרי למידה אודות מורכבות באמצעות בניית מודלים בשלוש סביבות למידה מתוקשבות; חינוך לשלום ולישוב סכסוכים; ביקוש והיצע של מורים בישראל, תכניות הכשרת אקדמאים להוראה, תכניות התואר השני במכללות; מחקר אודות ידע פדגוגי ITEL– Innovative teaching for effective learning
פרופ׳ יאיר זיו אוניברסיטת חיפה התפתחות רגשית חברתית בגיל הרך; התפתחות תהליכי חשיבה חברתית; מערכות יחסים מוקדמות; התקשרות מחקר כמותי
פרופ׳ אוסיד ח'טיב אוניברסיטת חיפה עיבוד שפה ודו לשוניות, התפתחות קריאה וכתיבה בערבית , דיגלוסיה בערבית מחקרים התפתחותיים, מחקרים בקרב מבוגרים קוראים מיומניים, מחקרים ניבואיים וקורלציונים, פרדיגמות התנהגותיות וניסויים עם EEG והדמיה מוחית תפקודית (fMRI)
פרופ׳ מיכל טבח אוניברסיטת תל-אביב חינוך מתמטי איכותני
פרופ׳ משה טטר האוניברסיטה העברית ירושלים חינוך וייעוץ בית ספרי, ייעוץ רב-תרבותי, אסטרטגיות התמודדות ופנייה לעזרה של מתבגרים.
פרופ׳ גד יאיר האוניברסיטה העברית ירושלים חינוך בלתי פורמלי, חוויות מפתח בחינוך, מדיניות חינוך, השכלה גבוהה ומדע
פרופ׳ עדית ירושלמי מכון ויצמן למדע למידה והוראה של פיזיקה, מסגרות להתפתחות מקצועית של מורים, שילוב נושאים ומיומנויות מתקדמים בהוראה תיכונית (מידול חישובי, פרקטיקות מחקר ניסויי, פיזיקה של מערכות מרובות חלקיקים בהקשר בינתחומי) מחקר עיצוב, מחקר איכותני.
פרופ׳ אסתר כהן האוניברסיטה העברית ירושלים התפתחות ושינוי בהורות, ויסות רגשי אצל הורים וילדים, משחק וטראומה. כמותית ומשולבת, איכותני-כמותי
פרופ׳ אריאל כנפו האוניברסיטה העברית ירושלים התפתחות ערכים, אמפתיה, והתנהגות פרו חברתית בילדות ובהתבגרות, מזג והורות. פסיכולוגיה התפתחותית, בדגש על מחקרי אורך הנוגעים בנושא תורשה וסביבה
פרופ׳ מונא כסאברי חורי האוניברסיטה העברית ירושלים עבריינות בני נוער, אלימות בבתי הספר, משמעת הורית. כמותית
פרופ׳ איליה לוין אוניברסיטת תל-אביב חברה דיגיטלית ; פילוסופיה של טכנולוגיה; חינוך מדעי וטכנולוגי בעידן דיגיטלי; מידול בחינוך המדעי והטכנולוגי.
פרופ׳ מרים מבורך תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון מודלים מנטליים אודות למידה והוראה; הכשרת מורים ברמת המדיניות, ניתוח התרחשויות ומודלים להכשרה והתפתחות מקצועית; מערכות הגיל הרך, מנהיגות בקרב העוסקים בגיל הרך. שילוב פרדיגמות מחקריות
פרופ׳ דיצה משכית האקדמית גורדון לחינוך חיפה הכשרת מורים; הכניסה להוראה, למידה פרופסיונלית, איכותנית ומשלבת  (mixed methods)
פרופ׳ חנה נוה אוניברסיטת תל-אביב ספרות עברית מודרנית; לימודי נשים ומגדר; ביקורת פמיניסטית; תרבות ישראלית; תורת הסיפור
פרופ׳ אייל נווה אוניברסיטת תל-אביב , מכללת סמינר הקיבוצים חינוך היסטורי, לימוד היסטוריה פורמלית במערכת החינוך, בהיסטוריה וזיכרון, היסטוריה ותודעה היסטורית, מחקר נרטיבים לאומיים, מחלוקות על הוראת היסטוריה במדינות לאום, התמודדות עם עבר בעייתי, הקשר בין זיכרון אישי לזיכרון ציבורי, היסטוריה ואינטרדיסציפלינריות, גישה רב תחומית במדעי הרוח, מחקר ספרי לימוד בהיסטוריה ואזרחות .
פרופ׳ קלרה סבג אוניברסיטת חיפה סוציולוגיה של החינוך, צדק חברתי, צדק בחינוך ובמשפחה, אי-שוויון בחינוך, מחקר השוואתי, נעורים, חינוך בלתי פורמאלי, גלובליזציה בחינוך
פרופ׳ חנה עזר מכללת לוינסקי לחינוך רב תרבותיות ורב לשוניות בבית הספר ובחברה; הכשרת מורים – תפיסות של שינוי, זהות מקצועית, שיח בהקשרים שונים; אוריינות – תפיסות בקרב אוכלוסיות שונות, זהות כותב. סוגות מחקר מועדפות: איכותני נרטיבי, פנומנולוגי, חקר מקרה, חקר שיח ביקורתי Design-based research
פרופ׳ עפרה ענבר אוניברסיטת תל-אביב מדיניות לשונית; חינוך רב-לשוני; הערכה; הכשרת מורים.
פרופ׳ סלביה פוגל ביז'אוי המכללה למנהל מגדר, אזרחות, משפחה, קיבוץ, ארץ-ישראל/פלשתינה לפני קום המדינה פמיניסטית פוסט-קולוניאלית
פרופ׳ נגה קולינס-קריינר אוניברסיטת חיפה גאוגרפיה אנושית ולימודי סביבה, תכנון תיירות, תיירות מורשת ודת, ניתוח קונפליקטים באתרי מורשת ניתוח משולב- איכותני וכמותני
פרופ׳ עירית קופפרברג מכללת לוינסקי לחינוך חקר תקשורת ותהליכי שיח דיבור כתוב ו/או מקוון. בהתאמה עם שאלות המחקר, ניתן לחקור הקשרים מוסדיים שונים תוך שילוב, במקרה הצורך, של נתוני מחקר מילוליים, חזותיים וקוליים. ניתן לבחור באחד הנושאים הבאים ואף לשלבם: תהליכי בניית האני והזהות בשיח נרטיבי, בשיח בעיות ומצוקה, תוך זיהוי השמעת "קול", "שתיקה" ו"השתקה", תהליכי בניית ידע בשיח של טירונים ומומחים, ועוד . חשוב: בחירת נושא המחקר ומטרותיו תעשה באופן פרטני עם המתמחה. מחקר איכותני עם דגש בחקר השיח וגם ניתוח משלב שיטות (איכותני וכמותי).
פרופ׳ (אמריטה) דבורה קורט אוניברסיטת בר-אילן מחקר אתנוגרפי, אתנוגרפיה חינוכית, מחקר ברב-תרבותיות ורב-דתיות. מעניין אותי גם אפיסטמולוגיה ומחקר תיאורטי שקשור לאפיסטמולוגיה. איכותנית/אתנוגרפית וגם עיונית. 
פרופ׳ ענת קינן מכון מופ"ת מורים והכשרת מורים, קבוצות תרבותיות שונות ובמיוחד נשים ומיעוטים; מגוון בהוראה, תרבות של מורים והכשרת מורים, תרבות של מוסדות חינוך. מחקר איכותני, נרטיבים, סיפורי חיים
פרופ׳ שלמה קניאל תלפיות המכללה האקדמית לחינוך בחולון קשב, למידה וחשיבה , רגשות כמו אשמה ובושה וכן טראומה ואמפתיה. שילוב בין כמותי ואיכותני.
פרופ׳ אורלי רובינשטיין אוניברסיטת חיפה מדעי המוח הקוגניטיביים, לקויות למידה, התפתחות תקינה ולקויה בחשבון. מחקר כמותי
פרופ׳ שונית רייטר אוניברסיטת חיפה חינוך מיוחד, ילדים ובוגרים עם מוגבלויות, יישום התפיסה ההומניסטית בחינוך ובשירותים. מחקרים כמותיים ואיכותניים.
פרופ׳ ברוך שוורץ האוניברסיטה העברית ירושלים מידה שיתופית, תמיכה מקוונת ללמידה שיתופית, לימוד בחברותא בישיבות אולטרה אורטודוקסיות; ארגומנטציה ולמידה; הוראה דיאלוגית
פרופ׳ אביגדור שנאן האוניברסיטה העברית ירושלים הספרות היהודית הבתר-מקראית הקדומה: אגדה והלכה.
פרופ׳ אורנה שץ אופנהיימר האוניברסיטה העברית ירושלים , המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין הכשרת מורים; מורים מתחילים; זהות מקצועית; דידקטיקה; רב תרבותיות. Mentoring איכותנית (נרטיבית)
.tbcss{ border:1px solid black!important; padding:5px; vertical-align:top; }

שם

מוסד שייכות

נושאי/תחומי מחקר

פרדיגמה מחקרית

פרופ' לילי אורלנד-ברק

אוניברסיטת חיפה

הכשרת מורים, למידה פרופסיונאלית, הדרכה

מחקר איכותני

פרופ' גיל דיזינדרוק וריון

מכון ויצמן למדע

למידה, מיומנויות חשיבה וסביבות למידה

common sense

פרופ' אילנה אלקד להמן

מכללת לוינסקי לחינוך

פיתוח חשיבה בהוראה (בכלל) אינטרטקסטואליות; ייצוגים ספרותיים ותרבותיים לסוגיות חברתיות; פרשנות בכלים מהספרות במחקר איכותני.

מחקר איכותני

פרופ' מוחמד אמארה

המכללה האקדמית בית ברל

בלשנות חברתית בזיקה לשפות האנגלית, הערבית והעברית; זהות קולקטיבית:  שפה וזהות, שפה ומגדר; דו-לשוניות; חינוך לשוני; מדיניות לשונית.

 

פרופ' (אמריטה) יאירה אמית

 

הפואטיקה של הסיפור המקראי, היסטוריוגרפיה ואידיאולוגיה במקרא, דרכי הפולמוס והוראת מקרא.

 

פרופ' דורית ארם

אוניברסיטת תל-אביב

הבנת תיווך המבוגרים להתפתחות ילדים צעירים וקידומו בחברה היהודית והערבית. חקר  אופי האינטראקציה של הורים וגננות עם ילדים בעת קריאת ספר וכתיבה, ובחינת משמעותו להתפתחות ניצני האוריינות הרגשית חברתית של הילדים;  המחקרים בוחנים אינטראקציות אלה בקרב ילדים עם התפתחות תקינה, ילדים עם צרכים ייחודיים (לקות שמיעה או לקות קשב) וילדים ממצב חברתי כלכלי נמוך;  פיתוח והערכה של תכניות התערבות לקידום רמת התיווך של הורים וגננות, בשאיפה לקדם ניצני אוריינות והסתגלות רגשית חברתית של ילדי גן .

 

פרופ' (אמריטוס) אברהם ברמן

הטכניון

אורנים המכללה האקדמית לחינוך

מתמטיקה, חינוך מתמטי, מחוננות.

 

פרופ' (אמריטוס) חיים נזיאל

אוניברסיטת בר-אילן

המכללה האקדמית הדתית למורים ע"ש רא"מ ליפשיץ

מדניון ומינהל החינוך

 

פרופ' גיל דיזנדרוק

אוניברסיטת בר-אילן

קטגוריזציה חברתית בילדים

ניסויי- כמותי

פרופ' אפרת הוס

אוניברסיטת בן גוריון

עבודה סוציאלית אמנויות בעבודה סוציאלית וטיפול באמנות

איכותני, מחקר מבוסס אומנות

פרופ' עמוס הופמן

מכללה אקדמית בית ברל

היסטוריה תרבותית של אירופה בעת החדשה המוקדמת עם דגש על תקופת הנאורות (מאות 18-17).

 

פרופ' (אמריטוס) אבי הופשטיין

מכון ויצמן למדע

סביבות למידה מדעיות, עבודת מעבדה, גישה ועניין בהקשר המדעי; יעילות שיטות פדגוגיות שונות בלימוד מדעי הכימיה בכיתה; קשיי למידה ותפיסות שגויות בלימוד מדעים (בעיקר כימיה); התפתחות מקצועית של מורי מדעים; פיתוח מנהיגות בקרב מורי כימיה.

שיפור דרכי הלמידה וההוראה במדעי הטבע

פרופ'  (אמריטה) אסתר הרצוג

המכללה האקדמית בית ברל

מכללת לוינסקי לחינוך

השתלבות ילדי מהגרים במערכת החינוך; סוגיות מגדריות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי; היבטים פוליטיים וכלכליים של מערכת החינוך; הוראת השואה מזווית מגדרית; העצמה ומנהיגות בקרב נערות; מדיניות הרווחה ביחס לילדים ונוער. 

 

פרופ' נעמי וינר-לוי

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

פסיכולוגית חברתית. חוקרת נשים מקבוצת מיעוט (דרוזיות, בדוויות  סטודנטיות מקרב עולי אתיופיה, מדריכות תיירים משבט ההמונג בויטנאם, ועוד) את התמודדותן בקרב חברת הרוב ובמסודות להשכלה גבוהה, כמו כן מחקריה בחנו את ההשלכות השונות של מעברי תרבות על זהות

 

פרופ' ענת זוהר

האוניברסיטה העברית ירושלים

פיתוח חשיבה מסדר גבוה, מטה-קוגניציה, חשיבה של מורים ופרחי הוראה, מנהיגות פדגוגית.

 

כמותי ואיכותני

פרופ' רות זוזובסקי

אוניברסיטת תל-אביב

מכללת סמינר הקיבוצים

השוואת תהליכי למידה ותוצרי למידה אודות מורכבות באמצעות בניית מודלים בשלוש סביבות למידה מתוקשבות; חינוך לשלום ולישוב סכסוכים; ביקוש והיצע של מורים בישראל, תכניות הכשרת אקדמאים להוראה, 
תכניות התואר השני במכללות;  מחקר אודות ידע פדגוגי

ITEL– Innovative teaching for effective learning

 

פרופ' מונא חורי כסאברי

האוניברסיטה העברית ירושלים

עבריינות בני נוער, אלימות בבתי הספר, משמעת הורית.

כמותית

פרופ' אוסיד ח'טיב

אוניברסיטת חיפה

עיבוד שפה ודו לשוניות, התפתחות קריאה וכתיבה בערבית , דיגלוסיה בערבית

מחקרים התפתחותיים, מחקרים בקרב מבוגרים קוראים מיומניים, מחקרים ניבואיים וקורלציונים, פרדיגמות התנהגותיות וניסויים עם EEG והדמיה מוחית תפקודית (fMRI)

פרופ' מיכל טבח

אוניברסיטת תל-אביב

חינוך מתמטי

איכותני

פרופ' רויטל (טלי) טל

טכניון

הוראה ולמידה של מדע בסביבות לא פורמאליות

איכותנית ומשלבת (mixed methods)

פרופ' אסתר כהן

האוניברסיטה העברית ירושלים

התפתחות ושינוי בהורות, ויסות רגשי אצל הורים וילדים, משחק וטראומה.

כמותית ומשולבת, איכותני-כמותי

פרופ' אריאל כנפו

האוניברסיטה העברית ירושלים

התפתחות ערכים, אמפתיה, והתנהגות פרו חברתית בילדות ובהתבגרות, מזג והורות. 

פסיכולוגיה התפתחותית, בדגש על מחקרי אורך הנוגעים בנושא תורשה וסביבה 

פרופ' איליה לוין

אוניברסיטת תל-אביב

חברה דיגיטלית ; פילוסופיה של טכנולוגיה; חינוך מדעי וטכנולוגי בעידן דיגיטלי; מידול בחינוך המדעי והטכנולוגי.

 

פרופ' מרים מבורך

מכון מופ"ת

תלפיות

מודלים מנטליים אודות למידה והוראה; הכשרת מורים ברמת המדיניות, ניתוח התרחשויות ומודלים להכשרה והתפתחות מקצועית; מערכות הגיל הרך, מנהיגות בקרב העוסקים בגיל הרך.               

שילוב פרדיגמות מחקריות

פרופ' חנה נוה

אוניברסיטת תל-אביב

ספרות עברית מודרנית; לימודי נשים ומגדר; ביקורת פמיניסטית; תרבות ישראלית; תורת הסיפור

 

פרופ' אייל נווה

אוניברסיטת תל-אביב

מכללת סמינר הקיבוצים

חינוך היסטורי, לימוד היסטוריה פורמלית במערכת החינוך, בהיסטוריה וזיכרון, היסטוריה ותודעה היסטורית, מחקר נרטיבים לאומיים, מחלוקות על הוראת היסטוריה במדינות לאום, התמודדות עם עבר בעייתי, הקשר בין זיכרון אישי לזיכרון ציבורי, היסטוריה ואינטרדיסציפלינריות, גישה רב תחומית במדעי הרוח, מחקר ספרי לימוד בהיסטוריה ואזרחות .

 

פרופ' קלרה סבג

אוניברסיטת חיפה

סוציולוגיה של החינוך, צדק חברתי, צדק בחינוך ובמשפחה, אי-שוויון בחינוך, מחקר השוואתי, נעורים, חינוך בלתי פורמאלי, גלובליזציה בחינוך

 

פרופ' חנה עזר

מכללת לוינסקי לחינוך

רב תרבותיות  ורב לשוניות בבית הספר ובחברה; הכשרת מורים – תפיסות של שינוי, זהות מקצועית, שיח בהקשרים שונים; אוריינות – תפיסות בקרב אוכלוסיות שונות, זהות כותב.

סוגות מחקר מועדפות:  איכותני

נרטיבי, פנומנולוגי, חקר מקרה, חקר שיח ביקורתי  

Design-based research

פרופ' עפרה ענבר

אוניברסיטת תל-אביב

מדיניות לשונית (במיוחד הוראת שפות ומורים לשפות); ההערכה (במיוחד אוריינות ההערכה)  והכשרת מורים (במיוחד הכשרת מורים לשפות).

 

פרופ' סלביה פוגל ביזאוי

המכללה למנהל

מגדר, אזרחות, משפחה, קיבוץ,  ארץ-ישראל/פלשתינה לפני קום המדינה

פמיניסטית פוסט-קולוניאלית

פרופ' עירית קופפרברג

מכללת לוינסקי לחינוך

חקר השיח המוסדי באופנויות שונות (דבור, כתוב ומקוון).  מתוך נקודת מבט זאת ניתן לחקור תהליכים שונים בתקשורת בין אישית של הפרט והקבוצה בהקשר משפחתי ומוסדי, בניית האני ועוד. בחירת נושא המחקר ומטרותיו תעשה באופן פרטני עם המתמחה שיבחר בתחום מחקר זה.

 

ניתוח איכותני וגם ניתוח משולב איכותני-כמותי

פרופ' ענת קינן

מכון מופ"ת

מורים והכשרת מורים, קבוצות תרבותיות שונות ובמיוחד נשים ומיעוטים; מגוון בהוראה, תרבות של מורים והכשרת מורים, תרבות של מוסדות חינוך.

מחקר איכותני, נרטיבים, סיפורי חיים

פרופ' ברוך שוורץ

האוניברסיטה העברית ירושלים

מידה שיתופית, תמיכה מקוונת ללמידה שיתופית,  לימוד בחברותא בישיבות אולטרה אורטודוקסיות; 

ארגומנטציה ולמידה; הוראה דיאלוגית

 

פרופ' חן שכטר

אוניברסיטת בר-אילן

מנהיגות- חשיבה מערכתית- קהילות לומדות- למידה ארגונית, רפורמות בחינוך

איכותנית

פרופ' אביגדור שנאן

האוניברסיטה העברית ירושלים

הספרות היהודית הבתר-מקראית הקדומה: אגדה והלכה.