הערכות והכנה לקראת ריאיון מועמדות לתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

הכוונה של מנהלת התוכנית

מועמד/ת יקר/ה

שלום רב,
אנו נשמח לפגוש אותך בריאיון מועמדות לתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת, אשר יתקיים עם חברי ועדת
השיפוט של תכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת.
חשוב להתכונן לקראת הריאיון!
לשם-כך אנו ממליצים כי לקראת הפגישה לבוא עם מתווה כלשהו של המחקר שברצונך לבצע.
חישבו על המשמעות של המחקר – כיצד הוא יתרום לכם כחוקרים, למכללה ולמערכת החינוך.
מה שאלת המחקר העומדת בראש ההצעה שהצגתם?
האם נושא זה נחקר בעבר בארץ ובעולם? מהי התרומה של הצעתכם למחקר בתחום זה?
מהן שיטות המחקר בהן תבחרו? האם ישנם כלי מחקר שכדאי לשלב במחקר זה?
מה ההקשר של המחקר המוצע למחקרים אחרים שביצעתם?
האם ישנם חוקרים בארץ העוסקים בתחום זה?

כמובן שהצעת המחקר עצמה תעבור שינויים בעתיד אשר ייקבעו עם המנחה ולאחר קריאה מעמיקה בספרות.

בהצלחה

ד"ר ליאת יוספסברג בן-יהושע
מנהלת תוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת