הגשת מועמדות
לתוכנית הפוסט-דוקטורט
במכון מופ"ת

 החלה ההרשמה למחזור ה- 10
לשנת הלימודים תשפ"ה – תשפ"ו'

תנאי סף להגשת מועמדות:

 • תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
 • תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים הקודמות להגשת הבקשה.
 • מועד סיום הדוקטורט הינו המועד המצוין על-גבי התעודה, לא יוקדם ממאי 2018.
 • איש/אשת סגל במוסד אקדמי להכשרת מורים (מכללות אקדמיות לחינוך ובתי-הספר לחינוך באוניברסיטאות). היקף משרה, במוסד הממליץ, 6 ש"ש, או 40% משרה לכל אורך התוכנית.
 • ניתן להגיש מועמדות פעמיים בלבד
 • לא יתקבלו מועמדים.ות שבצעו פוסט-דוקטורט קודם בחינוך או בתחומי החינוך.

פירוט הליך הקבלה

ניתן להגיש מועמדות לתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת, מחזור י'  

עד ליום ראשון, 31 בדצמבר 2023,  י"ט בטבת תשפ"ג

 

מפגש למתעניינים.ות

יתקיים בזום ביום שני
13.11.2023, כ"ט בחשוון תשפ"ד
בשעות 14:30 – 15:30

 1. מערכת מיון המועמדים הינה בסביבה דיגיטלית. אנא קראו כאן את ההנחיות במלואן.
 2. קישור לטופס ההרשמה המקוון
 3. ראו את פירוט המסמכים שיש לצרף במהלך ההרשמה המקוונת (מומלץ להכין מראש):
  א. תמונה ייצוגית
  ב. קורות חיים
  ג. רשימת פרסומים בהפרדה בין הפרסומים בכתבי עת שפיטים והלא שפיטים (מאמרים, פרקים בספרים והשתתפות פעילה בכנסים בין-לאומיים).
  ד. מאמר, פרסום או תוכנית לימודים שפורסמו שבהם המועמד/ת הינם מחבר/ת ראשון/ה או שותף/ה.
  ה. אישור קבלת התואר השלישי וצילום התעודה (על כל צדדיה).
  ו. אישור העסקה עדכני והיקף מישרה ממינהל כוח אדם במוסד האקדמי הממליץ.
  ז. אישור יציאה לשנת הלימודים תשע"ג מנשיא/ת המכללה או מראש/ת בית הספר לחינוך באוניברסיטה.
  ח. שני מכתבי המלצה חתומים (אחד ממנחה הדוקטורט והשני מנשיא או מרקטור המוסד האקדמי הממליץ). תשומת לב – מכתבי ההמלצה הנושאים את שם המועמד יישלחו ישירות לכתובת  postdoc@macam.ac.il
  ט. מסמכים נוספים לפי דרישה, ככל שרלוונטי.
 4. לאחר שלב המיון, באמצעות הטופס המקוון והנספחים, יתקיים שלב ריאיון אישי עם חברי ועדת הקבלה.
  א. לתשומת לב המועמדים שיוזמנו לריאיון אישי עם חברי ועדת הקבלה – יש מקום להיערכות והכנה, ראו הכוונה של מנהלת התוכנית
  ב. ההודעה בדבר הקבלה לתוכנית תישלח למועמדים בדואר אלקטרוני, כחודש וחצי לאחר הריאיון.
 5. בחירת מנחה
  ועדת ההיגוי של התוכנית ממליצה על מנחה לכל מועמד לאחר קבלתו לתוכנית. המנחה הסופי נקבע בשיח משותף בין צוות התוכנית, עמית הפוסט-דוקטורט והמנחה.

חוקרים.ות שלא יגישו את כל הנספחים
לא יהיה ניתן לדון בעניינם בפני וועדת המיון

בהצלחה!