הגשת מועמדות לתוכנית הפוסט-דוקטורט במכון מופ"ת

ההרשמה לשנת תשפ"ב מחזור ז'

תנאי סף להגשת מועמדות

 • תואר שלישי ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל.
 • תואר שלישי שניתן במהלך חמש השנים הקודמות להגשת הבקשה.
 • מועד סיום הדוקטורט הינו המועד המצוין על-גבי התעודה, ​לא יוקדם ממאי 2015.
 • איש/אשת סגל במוסד אקדמי להכשרת מורים (מכללות אקדמיות לחינוך ובתי-הספר לחינוך האוניברסיטאות). היקף משרה של 6 ש"ש, או 40% משרה.

הליך הקבלה

הגשת מועמדות לתוכנית פוסט-דוקטורט במכון מופ"ת מחזור ז' עד – 

יום חמישי, י"ז בכסלו תשפ"א, 3/12/2020

 1. השנה מערכת מיון המועמדים עוברת לסביבה דיגיטלית. אנא קראו כאן את ההנחיות במלואן.
 2. קישור לטופס ההרשמה המקוון
 3. רשמו לפניכם את המסמכים/פרטים שיש לצרף במהלך ההרשמה המקוונת:
  א. תמונה ייצוגית
  ב. קורות חיים
  ג. רשימת פרסומים בחלוקה לפרסומים שפיטים ולא שפיטים (מאמרים, פרקים בספרים והשתתפות פעילה בכנסים בין-לאומיים).
  ד. מאמר, פרסום או תוכנית לימודים שפורסמו שבהם המועמד/ת הוא/היא מחבר/ת ראשון/ה או שותף/ה.
  ה. אישור על קבלת התואר השלישי וצילום של התעודה.
  ו. אישור ממינהל כוח אדם במוסד האקדמי בו המועמד/ת מועסק/ת.
  ז. אישור יציאה ללימודים מנשיא/ת המכללה או מראש בית הספר לחינוך באוניברסיטה.
  ח. שני מכתבי המלצה חתומים (אחד ממנחה הדוקטורט והשני מנשיא או מרקטור המוסד האקדמי שבו המועמד/ת מלמד/ת). מכתבי ההמלצה הנושאים את שם המועמד יישלחו ישירות לכתובת  postdoc@macam.ac.il
  ט. מסמכים נוספים לפי דרישה, ככל שרלוונטי.
 4. ריאיון אישי עם חברי ועדת הקבלה.
  א. לתשומת לב המועמדים שיוזמנו לריאיון אישי עם חברי ועדת הקבלה – יש מקום להיערכות והכנה, ראו הכוונה של מנהלת התוכנית
  ב. ההודעה בדבר הקבלה לתוכנית תישלח למועמדים בדואר אלקטרוני, כחודש וחצי לאחר הריאיון.
 5. בחירת מנחה
  ועדת ההיגוי של התוכנית ממליצה על מנחה לכל מועמד לאחר קבלתו לתוכנית. המנחה הסופי נקבע בשיח משותף בין צוות התוכנית, עמית הפוסט-דוקטורט והמנחה.

פונים אשר לא יגישו את מכלול הטפסים לא יידונו בוועדת המיון

בהצלחה!